др Милица Мустур

научни сарадник


Рођена је 15. августа 1980. године у Београду. Дипломирала је на Катедри за компаративну књижевност Филолошког факултета Универзитета у Бечу 2007. године са дипломским радом под насловом „Intertextualität in Venedikt Erofeevs ‚Moskau – Petuški’“ (Интертекстуалност у роману „Москва – Петушки“ Венедикта Јерофејева).

На Универзитету у Бечу 2009. године одобрена јој је израда докторске дисертације на тему „Die kritische Rezeption von Milorad Pavić im deutschsprachigen Raum“ (Критичка рецепција Милорада Павића на немачком говорном подручју). Од марта 2009. године запослена је у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту „ Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика”.

Говори немачки језик.


Библиографија (pdf 101K)