Лариса Малић, мср

библиотекар-информатичар


Рођена 1991. године у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2014. године на Катедри за библиотекарство и информатику. Исте године уписала је мастер студије, на модулу Језик, књижевност, култура, са акцентом на предмете са Катедре за библиотекарство и информатику. У септембру 2015. године одбранила је мастер тезу "Документационо-информациони материјал у библиотеци Института за књижевност и уметност". Тренутно је на петој години докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Култура.

У периоду од октобра 2012. до октобра 2013. била је запослена у Америчком кутку Београд на позицији интерна где је обављала различите библиотечке послове. Од октобра 2014. до фебруара 2015. волонтирала је у библиотеци Историјског музеја Србије. Од марта 2015. године запослена је у Институту за књижевност и уметност као библиотекар-информатичар. Упоредо са радом у библиотеци, ангажована је и на два међународна пројекта који се реализују у области изградње инфраструктуре за архивирање истраживачких података у друштвеним наукама у Републици Србији: 1) SEEDS - South-Eastern European Data Services (мај 2015-април 2017) и 2) RRPP Data Rescue (мај 2016-јануар 2017). Била је учесник две међународне радионице, SEEDS project workshop, Archiving of Quantitative and Qualitative Data According to OAIS Reference Model, Arhiv družboslovnih podatkov – ADP, фебруар 2016, Љубљана и SEEDS project workshop, Strategic measures: actions for establishing data services and Trust, Загреб, новембар, 2016. године. Учествује на домаћим скуповима и конференцијама.

У мају 2016. године положила је стручни библиотечки испит у Народној библиотеци Србије. Поседује лиценце за рад у Cobiss систему (Cobiss3/Преузимање записа и фонд, Cobiss3/Фонд - серијске публикације, Cobiss3/Каталогизација - почетни курс, Cobiss3/Каталогизација – напредни курс), издате од стране Народне библиотеке Србије.


Контакт: lara_malic@hotmail.com; larisa.malic@ikum.org.rs