Лариса Малић, мср

библиотекар-информатичар


Рођена 1991. године у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2014. године на Катедри за библиотекарство и информатику. У септембру 2015. године одбранила је мастер рад на тему „Документационо-информациони материјал у библиотеци Института за књижевност и уметност“. Тренутно је на шестој години докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Култура, где завршава рад на докторској тези „Мемоарска и епистоларна грађа као извор за књижевну историју: архивистичко-документалистички приступ“.

У периоду од октобра 2012. до октобра 2013. била је запослена у Америчком кутку Београд на позицији интерна где је обављала различите библиотечке послове и спроводила организовање многих програма попут креативних радионица, предавања, филмских пројекција, изложби, трибина, састанака. Од октобра 2014. до фебруара 2015. волонтирала је у библиотеци Историјског музеја Србије. Од марта 2015. године запослена је у Институту за књижевност и уметност као библиотекар-информатичар.

Кроз сарадњу и чланство Дата центра Србија за друштвене науке и Европског конзорцијума архива података у друштвеним наукама CESSDA Eric, била је ангажована на два међународна пројекта који су реализовани унутар области изградње инфраструктуре за архивирање истраживачких података у друштвеним наукама у Републици Србији:
1) SEEDS – South-Eastern European Data Services (мај 2015 – април 2017) и
2) RRPP Data Rescue (мај 2016 – јануар 2017).

Била је учесник две међународне радионице, SEEDS project workshop, Archiving of Quantitative and Qualitative Data According to OAIS Reference Model, Arhiv družboslovnih podatkov – ADP, фебруар 2016, Љубљана и SEEDS project workshop, Strategic measures: actions for establishing data services and Trust, Загреб, новембар, 2016. године. Присуствовала је радионицама на тему управљања подацима у Србији и иностранству. Учестововала је у организацији неколико радионица и округлих столова.

Од септембра 2020. године, члан редакције часописа Књижевна историја. Од марта 2021. у звању истраживач-сарадник.


Контакт: lara_malic@hotmail.com; larisa.malic@ikum.org.rs