др Јелена Милинковић

научни сарадник


Рођенa 1981. године у Београду. Дипломирала је 2006. на Филолошком факултету у Београду на групи српска књижевност и језик са општом књижевношћу. На истом факултету је 2008. одбранила мастер рад и 2016. докторску тезу Женска књижевност у часопису Мисао 1919–1937.

Од 2010. године била је чланица српског тима (руководитељка Биљана Дојчиновић) међународног COST пројекта IS0901 Women Writers in History (2009–2013). У оквиру овог пројекта била је учесница COST Training School одржане у Хагу од 11. до 16. октобра 2010. Од 2011. до 2016. учествовала је у раду пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (руководитељка Биљана Дојчиновић). Координаторка је и једна од ауторки базе података Књиженство. Била је у организационом одбору међународне конференције Women Writers in History (Workshop Belgrade, 14–16 April 2011) и у организационом одбору конференције Шта је књиженство? која је одржана 16. и 17. октобра 2015. године на Филолошком факултету у Београду. Једна је од организаторки округлог стола „Књижевно стваралаштво Милице Јанковић“, (Народна библиотека „Вук Караџић“, Велико Градиште, септембар 2014), као и округлог стола о стваралаштву Јелене Димитријевић Читате ли Јелену Димитријевић? (Филолошки факултет у Београду, априла 2016. године).

Од јануара 2017. године запослена је на Институту за књижевност и уметност у Београду.

Коауторка је књиге Двадесет жена које су обележиле XX век у Србији (Београд, НИН 2013). Једна је од уредница зборника Нова реалност из сопствене собе, књижевно стваралаштво Милице Јанковић (Београд, Велико Градиште: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Народна библиотека „Вук Караџић“).

Област интересовања: студије периодике, женска књижевност, историја и теорија феминизма, студије рода, српска међуратна књижевност.


Контакт: jelmilinkovic@gmail.com

Библиографија (pdf 124K)