др Биљана Андоновска

научни сарадник


Рођена је 1981. у Београду. Дипломске и мастер студије завршила је на Групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу Филолошког факултета у Београду, где је одбранила и докторску дисертацију Поетика надреалистичког (анти)романа у српској књижевности и европском контексту (2017). Стипендисткиња Министарства за науку била је 2010–2012. године, а од 2012. запослена је у Институту за књижевност и уметност, на пројекту за проучавање књижевне периодике.

Током студија обновила је и била главна уредница књижевног часописа студената Филолошког факултета Знак. (Ко)ауторка је изложбе Авангарда: од даде до надреализма (Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића, мај–август 2014, са А. Мирчић) која је, у сарадњи Института за књижевност и Музеја савремене уметности, реализована у оквиру међународног пројекта Европски контекст српског надреализма. Чланица је Програмске комисије Семинара за друштвену историју у Истраживачкој станици Петница. Преводи савремену македонску књижевност и бави се књижевном критиком.

Области интересовања и истраживања: теорија књижевности, књижевност 20. века, надреализам, психоанализа, студије периодике, авангардна периодика и штампа, теорија романа, савремена поезија.
Језици: енглески, француски, македонски.


Контакт: biljana.andonovska@gmail.com

Библиографија (pdf 57K)