др Татјана Јовићевић

виши научни сарадник


Рођена је 1963. године у Београду, где се редовно школовала до дипломирања на Филолошком факултету, на групама за југословенске књижевности и општу књижевност и југословенске књижевности и српскохрватски језик, априла 1988. године. На завршним годинама основних и током постдипломских студија истраживачко интересовање везала је најпре за поезију српског предромантизма и романтизма, а потом и за питања популарне књижевности, књижевно-критичке мисли и матрица културног живота у тој и наредној епохи.

Спољни сарадник пројекта „Историја српске књижевне периодике“ Инситута за књижевност и уметност постала је 1988. године и ту врсту сарадње са пројектом наставила током постдипломских студија (магистратура 1999, докторат 2006) и академске каријере, која је у међувремену обухватала и рад у Институту за политичке студије (2000–2003) и на катедри за српску књижевност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу (2003–2009).

Од децембра 2009. ради као стално запослени научни сарадник Института, на пројекту за пручавање књижевне периодике, бавећи се истраживањима књижевних дела објављених једино у периодици и питањима функционисања књижевних и паракњижевних наслова, књижевнокритичке мисли и културних политика пласираних кроз периодична издања.


Контакт: : tbjovicevic@gmail.com; tbjov@sbb.rs

Библиографија (pdf 148K)