др Драгана Грбић

научни сарадник


Рођена 1977. године. Дипломирала 2003. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Српска књижевност и језик, из предмета Српска књижевност 18. и 19. века I, са темом „Поступак алегоризције у драми Јована Рајића ’Трагедија’“. Магистрирала 2009. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, смер Наука о књижевности, одбранивши магистарску тезу под насловом „Поступак алегоризације у опусу Јована Рајића“. У мају 2009. године пријавила докторску тезу „Топос пута / парадигма путовања у српској аутобиографији доба просвећености“ на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

За потребе истраживања за докторску тезу зимског семестра 2009. године користила Фриц Тисен стипендију (das Fritz Thyssen Stipendium), а зимског и летњег семестра 2010/2011. године стипендију Немачке службе за академску размену (DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst) за истраживачки рад у Архиву Задужбине Августа Хермана Франкеа (Die Franckesche Stiftungen, Studienzentrum August Hermann Francke), у Интердисциплинарном центру за проучавање европске просвећености (Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung) и на Семинару за славистику на Мартин-Лутер универзитету Хале-Витенберг (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) у Немачкој. За потребе истраживања за магистарски рад зимског семестра 2006. године користила стипендију Аустријске академске мреже (Österreichischer Austauschdienst OeAD и World University Service WUS) за истраживачки рад у Националној библиотеци у Бечу и на Катедри за славистику Универзитета у Бечу.

Од 2006. године запослена у Институту за књижевност и уметност на пројекту за проучавање периодике (2008‒2009. секретар пројекта). Од 24. 10. 2007. до 16. 12. 2010. као члан националног COST тима (координатор др Бојан Јовић) учествује у ISCH COST Акцији А32 Open Scholarly Communities on the Web. Од 2008. године члан редакције за књижевност часописа за књижевност и језик Свет речи, Друштва за српски језик и књижевност, у Београду. Учествовала на више стручних конференција у земљи и иностранству (Немачка, Аустрија, Велика Британија, Норвешка, Шведска).

Интересовања: српска књижевност 18. века у европском контексту; путописна и аутобиографска литература 18. века; просвећеност; барок; алегорија, мит и теорије архетипа; периодика 18. века; српски роман 20. века (Милош Црњански, Борислав Пекић).

Говори енглески и немачки језик. Служи се руским и мађарским. Пасивна употреба: старословенски, рускословенски.


Контакт: drherald@gmail.com

Библиографија (pdf 138K)