др Станислава (Вујновић) Бараћ

виши научни сарадник


Рођена 1977. године. Од 2004. године запослена у Институту за књижевност и уметност на пројекту специјализованом за проучавање (књижевне) периодике. Дипломирала и магистрирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је и докторирала са тезом „Жанр женског портрета у српској периодици 20-их и 30-их година 20. века“.

Објавила монографију Авангардна Мисао: авангардне тенденције у часопису Мисао у време уређивања Ранка Младеновића 1922-1923 (2008) и тридесетак студија у различитим стручним часописима и зборницима радова. Учествoвала у раду бројних домаћих, регионалних и међународних научних скупова.

Уже истраживачке теме су јој женска књижевност и активизам, посебно у периоду између два светска рата, историја југословенске периодике, авангардна књижевност, као и различити аспекти прозе Иве Андрића.Контакт: stanislava.vujnovic@ikum.org.rs

Библиографија (pdf 375K)