Научни скупови

 

Један од облика истраживачког рада институтских пројеката су научни скупови које финансира надлежно Министарство науке Србије. По рангу, типу учесника, областима и дисцилинама које су обухваћене могу бити националног, регионалног или међународног карактера; неки од њих су књижевнотеоријске природе, други су више окренути књижевноисторијској проблематици, не ретко укључују и друге граничне научне дисциплине (естетика, културологија, философија, историја уметности, етнологија) и они су интердисциплинарни.

Организују се и са сродним научним институцијама из других земаља (Пољска, Немачка, Бугарска, Хрватска, Босна и Херцеговина) или су у њих укључене националне научне инстутуције, посебно локалне (централне библиотеке појединих региона).

Институт је већ начинио неколико озбиљних покушаја да се укључи у међународне научне пројекте које финансира ЕУ и добри су изгледи да у септембру постане део једног од тих пројеката.

То би допринело не само повећању научне компетентности Института на међународном плану већ би омогућило лакши приступ средствима за организацију институтских научних скупова, округлих столова или панела, тиме и лакши приступ новим научним методама и теоријским концептима, а научном подмладку нове облике усавршавање.

Овде се можете информисати о научним скуповима ИКУМ-а: