Новости

Фолклористи у Тршићу – образовни семинар за средњошколце

7.9.2023

 

Сарадници Одељења за фолклористику Института за књижевност и уметност и ове године су у Научно-образовно културном центру Вук Караџић у Тршићу, под покровитељством Министарства просвете, реализовали образовни програм за ученике средњих школа. Реч је о семинару који је намењен полазницима који желе да дођу до одговора на питања: Шта проучава фолклористика? Које су сличности и разлике између појмова народна/усмена књижевност и фолклор? Шта је вербални, а шта музички фолклор и да ли је могуће сагледавати их засебно? На шта све мислимо када говоримо о традицији, култури и културном наслеђу? Да ли је традиција статична, везана само за прошлост, или је и део света у ком живимо? На који начин и у којим приликама са културним наслеђем ступамо у дијалог, како се према њему можемо стваралачки односити и зашто оно јесте битан део идентитета савременог човека?

Полазници су се упознали са базичним појмовима фолклористике као науке и стекли знања о одликама класичних и савремених фолклорних жанрова. Семинар је укључио и реализацију теренског истраживања у Тршићу и усвајање основних принципа посттеренске обраде грађе.

Предавачки тим чинили су др Смиљана Ђорђевић Белић (координатор семинара), др Бранко Златковић, др Лидија Делић и МА Дејан Илић, а гостујућа предавања одржале су колегинице из Музиколошког института САНУ, др Данка Лајић Михајловић и др Јелена Јовановић.