Новости

Позив за пријаву учешћа на научном скупу „Филм и књижевност 2.0“

12.7.2023

 

Позивамо Вас да се пријавите за учешће на другом по реду научном скупу на тему односа филмске и књижевне уметности, у организацији Института за књижевност и уметност у Београду, који ће се одржати од 27. до 29. новембра 2023. године у просторијама Института у Краља Милана 2 у Београду. Након успешно одржаног претходног скупа под називом „Филм и књижевност“ (Београд, 29–30. новембар 2018), као и међународног научног зборника радова Филм и књижевност (2020), који су уредили др Марија Грујић и др Кристијан Олах, објављеног у издању Института за књижевност и уметност, са задовољством Вас позивамо да нам се придружите и узмете учешћа на следећем скупу на коме ће се расправљати о узајамним везама филма и књижевности, имајући у виду да су те везе од кључног значаја за разумевање савремених основа књижевне, језичке, визуелне и музичке културе, односно културе екрана, као и виртуелне културе.

Најављени научни скуп под називом „Филм и књижевност 2.0: Књижевно и филмско – у прошлости, садашњости и будућности културе“, баштиниће теме, концепте, дискусије и закључке са претходно одржаног скупа, на коме је било изложено скоро четрдесет радова са широким дијапазоном тема, у којима се однос филма и књижевности разматрао из перспективе најразличитијих научних и културних поља, као што су историографија, антропологија, етнологија, социологија, филозофија, историја уметности, религиологија, наратологија, лингвистика, филмска теорија, родне теорије, феминистичке студије, квир студије, и многе друге. На претходном скупу, као и у истоименом зборнику, изложене су анализе и истраживања из области односа филма и књижевности из разноврсних домена: у древним традицијама, у епском стваралаштву, у сукобу модерног и традиционалног, у авангардном стваралаштву, у европским и ваневропским културним традицијама, у холивудској кинематографији, у филмским адаптацијама књижевних дела и обрнуто, у мултидисциплинарним стваралачким опусима великих уметница и уметника, у документарним филмовима, позоришној и радијској уметности, комичкој и мелодраматској традицији и многим другим уметничким и истраживачким изразима.

Превасходни разлог одржавања наредног скупа на који Вас позивамо је да се, задржавајући ширину, мултидисциплинарност, историјску и географску полифонију тема и приступа из досадашње платформе рада, прошири концептуални оквир разумевања развоја, доприноса и значаја узајамних веза филмске и књижевне уметности на њихово проучавање у области ширих хоризоната културних творевина, како у историјској перспективи, тако и у садашњем времену и актуелном окружењу, али и у пројекцијама и планирању будућих стилова живота. Стога ћемо овом приликом позвати истраживаче, предаваче, интелектуалне и културне делатнике да нам предложе теме својих радова и истраживања из најширег распона како традиционалног, тако и најсавременијег разумевања животних стилова и продуката културе, технологије, науке, стваралаштва, дизајна, писане речи, интернетске и екранске културе, различитих доживљаја реалности и домена комуникације. Једна од основних тенденција овог научног окупљања јесте да се успостави и оснажи концептуално разумевање квалитета „филмичности“ и „литерарности“ и њихових узајамних веза и саодноса као конститутивних за стварање и разумевање садржајног и уметничког развоја многих савремених жанрова из разнородних медијских домена. Тако ћемо пожелети добродошлицу радовима који би покренули различите видове дискусије и промишљања на теме, као што су, примера ради, следеће:

 • откривање нових углова посматрања историјских веза филмског и књижевног стваралаштва, од постанка филмске уметности, и начина на који је филмска уметност/индустрија преводила литерарни израз у друге медије, као и путева којима је литература остваривала комуникацију са медијем филма;
 • успостављање нових интерпретативних оквира за разумевање генезе креирања и проучавања филмских и књижевних лајтмотива, у различитим историјским и географским контекстима;
 • нови теоријски оквири за унапређивање литерарне анализе на основу разумевања семантичких слојева филмске и других видова уметности;
 • односи концепата, мотива и ко-релација просветитељства, романтизма, реализма, модернизма, авангарде, егзистенцијализма, феминизма, нео-авангарде, психоанализе, постмодернизма, деконструкције, и других традиција теоријске мисли, прожетих са историјом многоструких друштвених покрета и праваца, на међусобно повезаним примерима филма и књижевности;
 • нове теоријске апаратуре и методе за проучавања филмских и књижевних адаптација, преплитања филмске и књижевне фикције, уклањања граница између жанрова и медија;
 • развој иновативних приступа теоријском разумевању односа филма као уметничке врсте и различитих књижевних родова; развој теоријских и методолошких приступа компаративног изучавања теорије филма као жанра, и жанровских карактеристика романа, приповетке, драме, лирске и епске песме;
 • утицај филмске и књижевне уметности на развој жанрова научне фантастике;
 • присуство односа филма и књижевности у научно-документаристичкој материјалној култури: музеолошким артефактима, научно-истраживачком и образовном дискурсу, антрополошком и филозофском документарном филму, и слично;
 • повезаност филма и књижевности са различитим музичким изразима, од класичних музичких жанрова до популарне музике;
 • утицај квалитета филмичности и литерарности на развој нових технологија и нових аудио-визуелних медија попут ТВ и веб-серија, друштвених мрежа, видео-игара, стрипа, анимираних видео радова, штампаних и разноврсних кратких визуелних и литерарних форми и другог;
 • истраживање могућих праваца успостављања корелација филма и књижевности са перспективама вештачке интелигенције, очекивања, могућности и ограничења.

Замолили бисмо Вас да нам до 25. септембра 2023. године доставите пријаву теме и апстракт дужине до 250 речи у word формату, као и кратку биографију. О резултатима селекције предлога радова за излагање бићете обавештени до 30. септембра 2023. године. Пријаве теме, апстракте и кратке биографије можете послати на електронску адресу: film.knjizevnost2@gmail.com

Радове је могуће излагати на српском, енглеском и свим јужнословенским језицима.
Предвиђено је да учесници излажу реферате уживо, а у случају немогућности физичког присуства биће омогућено онлајн учешће преко зум апликације, о чему је потребно обавестити организаторе тридесет дана пре одржавања скупа.
Рок за достављање радова за објављивање у научној публикацији, који ће проћи селекцију уредништва и рецензената, јесте 15. април 2024. године.

Уредници скупа:
др Марија Грујић
др Кристијан Олах


Преузмите позив