Новости

Научни скуп Песнички завичај Десанке Максимовић

4.4.2018

 

Од 13–15. априла 2018. године одржаће се национални научни скуп Песнички завичај Десанке Максимовић у Требињу, као 25. скуп у едицији Поетичка истраживања пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст, у сарадњи са Дучићевим вечерима поезије и Задужбином Десанка Максимовић. Ове године обележавамо и јубилеј – 120 година од рођења Десанке Максимовић, па је научни скуп један од облика нашег културног и критичког памћења њеног књижевног дела. На скупу учествује 27 научника из Србије, РС и Италије.

Десанка Максимовић се јавила у српској књижевности упоредо са авангардистима, у периоду оштрих књижевних обрачуна и полемика. Првим песмама у часопису Мисао 1920, па збирком Песме (1924), Десанка је на песничку позорницу иступила лириком која није била радикално другачија у односу на претходнике, али је следила импулсе сопствене песничке природе. Због тога је бивала, од тада па све до својих позних песничких збирки, често смештана на размеђу традиционалног и модерног поетичког обрасца. Циљ овог скупа је да покаже специфичности поетике Десанке Максимовић у веома дугом стваралачком и животном путу.

Уреднице скупа: др Светлана Шеатовић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност и др Зорана Опачић, ванредни професор Учитељског факулета у Београду.Преузмите програм скупа