Новости

Предавање др Бојана Јовића

18.1.2018

 

У оквиру циклуса Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма, др Бојан Јовић ће у Библиотеци ИКУМ-а 23. јануара 2018. у 12 часова одржати предавање Спиритизам у српској периодици с краја XIX и почетка ХХ века. Предавање ће осветлити постепено увођење спиритизма у српску периодику, и као посебне теме, и као окоснице новог типа специјализованих часописа.

Након ближег одређења феномена спиритизма на прелому векова, ова специфична појава биће контекстуализована унутар и изван српске и европске периодике. Тежиште разматрања потом се преноси на примере жанровског профилисања теме и на основне одлике уређивачке политике спиритистичких часописа (специфичности српске спиритистике, тематско рашчлањивање, поджанрови, однос текста и илустрација / фотографија, итд.). Посебна пажња биће посвећена расправама и полемикама које су спиритизам и спиритистичка периодика изазвали у јавности, као и значају спиритизма за главни ток српске књижевности.

Корпус часописа: Доситије, Београдски дневник, Два света, Духовни свет, Духовни живот, Ребус, Спиритист, Оттуда; Psychische Studien, The Two Worlds, Unseen Universe, La rеvue spirit.

Бојан Јовић (Београд, 1963), научни саветник и директор Института за књижевност и уметност у Београду. Руководилац научног пројекта „Српска књижевност у европском културном простору“ (ИКУМ) и уредник у Књижевној историји. Бави се проучавањем теоријско-методолошких питања компаратистике и науке о књижевности, односима српске и европске авангардне, (научно) фантастичне, утопијске и озбиљно-смешне књижевности, поетичким особинама српске књижевности XIX и XX века, као и питањима историје и типологије жанрова. Био је представник Србије у акцији COST A32 (Open Scholarly Communities on the Web). Члан више билатералних научних пројеката (Србија/Француска, Србија/Хрватска), EAM-a (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) и Програмског комитета XVI Међународног конгреса слависта (Београд, 2018). Објавио је четири монографије и сто шездесет стручних радова.