Новости

Извештај са трибине

15.12.2017

 

У оквиру трибине „Теоријски и књижевнокритички разговори“, коју организује пројекат Института за књижевност и уметност „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“, 6. децембра 2017. одржано је предавање др Марије Грујић са темом „Концепти проучавања популарног : књижевне студије као инспирација“.

Тема излагања били су концепти из књижевне теорије, књижевне историје и других видова науке о књижевности присутних у проучавању форми популарне културе. Имајући у виду да културне студије једним великим делом произилазе из књижевнотеоријских изучавања, излагање је разматрало начине на који појмови, искуства и, пре свега, теоријски концепти из ових области налазе своју интедисциплинарну контекстуализацију изван стриктно књижевне области, доприносећи бољем разумевању и проучавању феномена популарне, визуелне и, уопште узев, медијске културе, како у теоријском, тако и у методолошком смислу. У центру разматрања били су моменти из теоријских поставки Михаила Бахтина, Рејмонда Вилијамса, Ролана Барта, Стјуарта Хола, и других, те како они доприносе изграђивању теоријских модела и концепата за проучавање феномена савремене културе популарног и свакодневног, уз коришћење примера из домаћих појава популарне културе. Након предавања развила се и жива дискусија о савременим аспектима проучавања домаће и глобалне популарне културе, уз ослањање на теоријске поставке поникле из књижевних теорија.

Снимак са предавања можете погледати овде.