Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

20.11.2017

 

Пројекат "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика" организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 22. новембра 2017. у 12 часова. Тим поводом др Весна Елез oдржаће предавање на тему Наслеђе Ролана Барта.

Др Весна Елез (1975) је ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Завршила је студије Опште књижевности и теорије књижевности на Филолошком факултету у Београду 1999. године, студије Модерне књижевности (2002), као и мастер студије Француске књижевности и цивилизације (2003) на Универзитету Париз-Сорбона. Докторску дисертацију из Француске књижевности и цивилизације, “Le savoir et la connaissance dans La Tentation de saint Antoine et Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert” („Знање и спознаја у Искушењу светог Антонија и Бувару и Пекишеу Гистава Флобера“), одбранила је 2007. године на Универзитету Париз-Сорбона, под менторством професора Антоана Компањона.

Од 2008. године ради на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Њена научна интересовања обухватају француску књижевност деветнаестог века (нарочито стваралаштво Гистава Флобера и Шарла Бодлера), поезију француског симболизма, дело Ролана Барта, теорију књижевности и наратолошка питања. Аутор је две монографије о Флоберу: Знање и спознаја у Искушењу светог Антонија и Бувару и Пекишеу Гистава Флобера (Београд, Досије, 2010, на француском) и Три огледа о Флоберу (Београд, Филолошки факултет, 2015).