Новости

Позив за пријаву излагања за међународни научни скуп Десничини сусрети 2017

4.5.2017

 

Центар за компаративнохисторијске и интеркултурне студије и Одсјек за кроатистику Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Хрватско друштво писаца и Српско културно друштво „Просвјета“ у сарадњи с Институтом за књижевност и уметност из Београда објављују да ће се Десничини сусрети 2017: Смрт у опусу Владана Деснице и европској култури – поетички, историјски и филозофски аспекти, посвећени педесетој годишњици Десничине смрти, одржати у Загребу, у Хрватском друштву писаца и на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу, 15. и 16. септембра, те у Кули Стојана Јанковића у Исламу Грчком. Скуп се одржава у оквиру двогодишњег међудржавног билатералног пројекта „Десничини сусрети и хрватско-српски/српско-хрватски интеркултурализам“ (2016–2017).

У Десничином опусу, као и у европској култури, „смрт“ је једна од кључних тема, што несумњиво оправдава одлуку да се издвоји као посебан предмет расправе. Циљ је Десничиних сусрета 2017 да критички преиспитају ову, кључну егзистенцијалну чињеницу са становишта поетичких, историјских и филозофских тумачења, антрополошких спознаја те биомедицинских приступа, како у уметничком делу Владана Деснице, тако и у европској култури.

Интер- и трансдисциплинарно отворена савремена историјска наука као и разни правци унутар других друштвених и хуманистичких наука истражују тему смрти као етнолошко-антрополошки, културни и друштвени феномен, усредсређујући се на историју смрти, доживљај смрти, страх од смрти и бројне друге аспекте (нпр. поимање трансцендентног и репрезентације смрти, погребни обичаји, праксе туговања и сећања итд.). Филозофија и теорија књижевности сусрећу се с књижевно-уметничким дискурсом о смрти као чињеницом која стоји на граници битка и небитка, финалности и вечности, духовног и материјалног те на процепу искуственог и надискуственог. С друге стране, природне науке феномен смрти покушавају да посматрају у рационалним оквирима, а с њима кореспондирају различити правци у хуманистичким и друштвеним наукама. Десничини сусрети 2017, који спајају тему и мотив смрти у особеном опусу аутора с богатом европском танатолошком традицијом, јединствена су прилика да се описане спознаје (интер)дисциплинарно упореде и критички пропитају, било да се ради о примењеним студијама случајева или ширим теоријским приступима проблематици.

Пријаве и сажетке до 2000 словних места треба доставити до 30. априла 2017. До 15. маја Припремни одбор Десничиних сусрета одлучиће о прихваћеним пријавама. Радни су језици скупа српски, хрватски, босански и црногорски. Учесницима ће се подмирити трошкови смештаја и боравка у Хрватској.

Копредседавајући Десничиних сусрета 2017 су: др Бојан Јовић, научни саветник и директор Института за књижевност и уметност из Београда и проф. др Драго Роксандић, руководилац Програма Десничини сусрети. Секретари Припремног одбора су: др Владан Бајчета и Матко Глобачник.


Обавештења и пријаве:
bajcet@yahoo.com
mglobacn@gmail

Преузмите позив овде.