Новости

Предавање Далиборке Михајловић

14.2.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, ма Далиборка Михајловић одржаће у уторак 21. фебруара 2017. у 12 часова предавање на тему Сликa, политичка и потрошачка култура: Интеракција слике и текста у штампаним и савременим медијима. У предавању ће се представити резултати истраживања која се фокусирају на утицај слике у штампаним и масовним медијима: њихов утицај на друштвена кретања, као и ново позиционирање визуелности у односу на језик. Истражује се да ли слика постаје универзални модел за превазилажење језичких баријера и да ли је њен утицај на друштвено-политичке промене, као и на промене психолошке структуре појединца заиста велик. Намера ауторке је да аналитичко-емпиријском методом сагледа питања цивилизацијског развоја у контексту културе слике и свеобухватне визуелизације која се креће у смеру, тзв. виртуелизације. Рад се у основи базира на истраживањима В. Џ. Т. Мичела и његовом питању: Шта слика заправо жели? и истоименој студији, односно на разматрањима овог теоретичара везаним за коришћење слике у масовним медијима као њихове примарне монете. У предавању се поставља питање реторике слике без деловања текстуалног, тј. лингвистичког дела. Истраживање показује и то колико се глобалном културом и свеприсутношћу одређених слика и симбола популарне, политизоване и потрошачке културе руше границе конкретне друштвене припадности и колико се губи значај језика одређених друштвених група.

Корпус часописа:
Le Charivari, Der Simplicissimus, Völkischer Beobachter, Express, Zeit, Charlie Hebdo, Политика.

Предавање ће бити одржано у Библиотеци Института за књижевност и уметност.

Далиборка Михајловић је дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду. Мастер диплому је стекла на Факултету за ликовне уметности у Брауншвајгу у Немачкој где тренутно ради на докторској тези Интеракција слике и језика. Ангажованост слике у савременим медијима (ментор: Dr. phil. Dr. Ing. habil. Christoph Metzger). Илустраторка је низа књига, магазина и новина у Србији и Немачкој. Ауторка је више пројектних и визуелних решења. Учествовала је као едукаторка у радионицама за децу и младе. Од 2003. организовала је више самосталних и групних изложби у Србији, Немачкој и Италији. Редовна је чланица УЛУПУДС-а од 2006. године.