Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори - извештај са предавања др Н. Бахлајтнера

2.2.2017

 

У библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 14. децембра 2016. др Норберт Бахлајтнер (Norbert Bachleitner) одржао је предавање под насловом "From Scholarly to Commercial Writing: German Women Translators in the Age of 'Translation Factories'". Др Норберт Бахлајтнер редовни је професор Бечког Универзитета, руководилац Катедре за упоредну науку о књижевности на Факултету филолошких и културних наука. Истражује и предаје историју рецепције (енглеска, француска и руска књижевност на немачком језичком простору), историју књижевног превођења, социјалну историју књижевности и историју књиге (нарочито области књижевне цензуре и књижевности у периодици), као и дигиталну књижевност. Један је од главних уредника часописа Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur и научних едиција Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Wiener Beiträge zu Komparatistik und Romanistik и Wechselwirkungen. Члан је бројних других уредништава међународних часописа и научних едиција, као и управног одбора Друштва за проучавање историје књиге у Аустрији (Gesellschaft für Buchforschung in Österreich) и европског научног удружења Academia Europea.

Предавање др Бахлајтнера означило је почетак међународне институционалне сарадње између Института за књижевност и уметност и Катедре за упоредну науку о књижевности Бечког Универзитета. Социјалноисторијски засновано излагање тематизовало је позицију жена преводилаца у књижевном пољу 18. и 19. века, маркирајући њихову значајну улогу у трансформативним процесима у области књижевнопреводилачке делатности овог периода. тј. измештању преводилачког рада из сфере покровитељства на поље независног и комерцијалног превођења. Модератор трибине била је др Милица Мустур.

Видео-запис са округлог стола можете погледати овде.