Новости

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

6.4.2016

 

Пројекат за теорију књижевности започео је циклис трибинског програма под насловом Књижевност и..., у којем се кроз низ предавања еминентних стручњака из разних хуманистичких области књижевна теорија "суочава" са другим друштвеним наукама како би на основу интердисциплинарног дијалога преиспитала сопствене фундаменталне поставке и смисао постојања у 21. веку. Уредник програма је научни сарадник др Игор Перишић.