Новости

Предавање Гордане Илић Марковић

3.2.2016

 

Гордана Илић Марковић
Senior Lecturer
Universität Wien Institut für SlawistikПЕРИОДИКА КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ И КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ АУСТРОУГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ У ДОБА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТАУ уторак, 9. фебруара, у 11:00 часова, у Библиотеци Института за књижевност и уметност, Гордана Илић Марковић одржаће предавање под називом Периодика као извор за проучавање језичке и културне политике Аустроугарске монархије у доба Првог светског рата.

Путем приказа и анализе садржаја аустроугарских окупационих новина Belgrader Nachrichten/Beogradske novine и одабраних чланака из аустроугарске штампе тога доба, као и анализом језичкog изразa Beogradskih novina у излагању ће се тематизовати језичка и културна политика Аустроугарске монархије у окупираној Србији (1915- 1918).

Избор уредништва овог листа и његов развој и цитираност у осталој аустроугарској штампи казују о значају које су окупационе власти давале овим новинама као гласилу новоосвојене територије и о задатку који им је постављен. Beogradske novine представљају значајан извор како за истраживање језичке политике Аустроугарске монархије тако и за историју српског језика.

У циљу бољег разумевања стила и садржаја анализираних текстова референткиња се посвећује и делатности Аустријског ратног пресбироа са седиштем у Бечу, под чијим надзором је била целокупна ратна издавачка делатност.

Грађа прикупљена при анализи аустроугарске ратне периодике (Cetinjske novine/ Zetinje Zeitung, Sarajevski list, Ilustrovani list, Našasloga, Pester lloyd, Wiener Zeitung etc.) која пружа увид у језичку и културну политику тога доба, отвара могућности за даља истраживања.