Planirani skupovi

 

Međunarodni naučni skup „Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled (1937–1941)“


Institut za književnost i umetnost u Beogradu 14–16 maja 2020. godine organizuje međunarodni naučni skup „Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled (1937–1941)“. Knjiga sažetaka biće objavljena pre skupa, a tematski zbornik svih predstavljenih pozitivno recenziranih radova posle skupa.
Rok za prijavu teme sa sažetkom od 300 do 500 reči je 1. mart 2020.

Od oktobra 1937. do aprila 1941. godine Muzej Kneza Pavla u Beogradu redovno je objavljivao mesečni časopis Umetnički pregled (osim u avgustu i septembru), koji je pokrenuo, uređivao i u kome je pisao istoričar umetnosti i književnosti, pisac i direktor Muzeja dr Milan Kašanin. O likovnom životu Muzeja, prestonice i evropskih centara, o temama istorije umetnosti, arhitekture i arheologije, kao i o poetici stvaranja i posmatranja umetničkih dela pisali su ugledni saradnici kao što su pesnik Jovan Dučić, arhitekta Aleksandar Deroko, arheolog Ðorđe Mano Zisi, slikar Predrag Milosavljević, istoričar umetnosti Svetozar Radojčić i drugi. Biblioteka „Milutin Bojić“ u Beogradu u svom digitalnom repozitorijumu izlaže pretražive sve brojeve časopisa Umetnički pregled. Izražavamo posebnu zahvalnost Biblioteci „Milutin Bojić“ i bibliofilu gospodinu Nikoli Mirkovu što su omogućili da ovaj časopis bude dostupan najširoj publici.

Odbor skupa:

  • dr Bojan Jović, naučni savetnik i direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu
  • dr Mirjana Gligorijević Maksimović, istoričar umetnosti
  • prof. dr Predrag Dragojević, istoričar umetnosti
  • dr Stanislava Barać, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost
  • dr Zoja Bojić, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost
Sekretar skupa: Višnja Krstić, umetnickipregled@gmail.com.

Skup će se održati 14–16 maja 2020. u prostorijama Instituta. Među temama predloženim za neke od njegovih tokova su:

  • LITERARNE TRADICIJE I UMETNIČKI PREGLED (časopisi o likovnim umetnostima kod nas, u Evropi, uoči Drugog svetskog rata, u drugim muzejskim institucijama; likovna kritika kao književni žanr/žanr periodike kod nas, u Evropi, uoči Drugog svetskog rata; književne paralele; književnici kao saradnici)
  • IDEJE UMETNIČKE KRITIKE I TEORIJE I UMETNIČKI PREGLED (o slikarstvu; o skulpturi; o arhitekturi; o primenjenim umetnostima)
  • RAZMATRANjA ISTORIJE UMETNOSTI I UMETNIČKI PREGLED (razmatranja o antici; o srednjem veku; o renesansi i šire; o modernizmu)
  • MUZEOLOGIJA I UMETNIČKI PREGLED (saradnici; muzeologija; muzeografija; istoriografija Muzeja Kneza Pavla; o zbirkama i izložbama)

Na skupu očekujemo učešće istoričara književnosti i književne periodike, teoretičara književnosti, teoretičara i istoričara umetnosti, teoretičara kulture. Rok za prijavljivanje tema sa sažetkom od 300 do 500 reči je 1. mart 2020. na adresu umetnickipregled@gmail.com.
Izlaganja su ograničena na 15 minuta, a tekstovi za tematski zbornik na jedan autorski tabak. Uputstva za pripremu teksta biće objavljena blagovremeno. Rok za predaju tekstova za tematski zbornik je septembar 2020.
Zvanični jezici skupa su srpski, ruski, engleski i francuski.

Preuzmite poziv