Književna istorija

 

Književna istorija pokrenuta je 1968. godine kao časopis cetinjskog izdavačkog preduzeća „Obodˮ a kasnije i IP „Vuk Karadžićˮ. Pokretač i njen prvi glavni urednik bio je Aleksandar Petrov, a potom Jovan Deretić. Časopis se sve vreme oslanjao na saradnju saradnika sa naučnoistraživačkih projekata Instituta za književnost i umetnost. Od 1991. godine Književna istorija postaje glasilo Instituta, a za njenog glavnog urednika postavljen je Dušan Ivanić koji nastavlja prepoznatljivu književnoteorijsku i književnoistorijsku orijentaciju časopisa. Dolaskom Miodraga Matickog na mesto glavnog urednika 2001. godine Književna istorija koncepcijski se otvara i za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i naučne članke.


Kliknite na logo Književne istorije i posetite našu veb-prezentaciju.

Knjizevna istorija