Izdanja

Tatjana Jovićević
Književnost izvan pamćenja : lirska poezija "Dositejevog doba"
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2021.

Poezija Vojislava Karanovića
ur.Svetlana Šeatović
Zadužbina „Desanka Maksimović” : Narodna biblioteka Srbije : Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2021.

Aleksandra Kuzmić
O prozi Dragutina Ilića. Žanrovska razuđenost i poetičke dominante
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Književnost, kultura, identitet – međunarodni zbornik radova u čast prof. dr Jovana Delića
ur.Svetlana Šeatović, Aleksandar Jerkov, Predrag Petrović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Poezija Ane Ristović
ur.Svetlana Šeatović
Zadužbina „Desanka Maksimović” : Narodna biblioteka Srbije : Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Jovanović Aleksandar
O svetlosti starijoj od nesreće. Eseji o srpskoj poeziji i kulturi
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Per Jakobsen, Persida Lazarević Di Ðakomo
"Ljiljan modri" : Kristijan Fridrih Temler i južni Sloveni
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Dragan Hamović
Znaci raspoznavanja : prilozi za samorazumevanje srpske književnosti
Catena mundi : Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Vojislav ilić i rađanje moderne srpske poezije
ur.Predrag Petrović, Nedeljka Bjelanović
Institut za književnost i umetnost : Dučićeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, 2020.

Srpska književnost početkom 20. veka: modernost i stari zadaci
ur.Dragan Hamović, Jana Aleksić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Igor Perišić
Srpski (o)kvir: Prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2020.

Jovanka Poljak, Olivera Ivanova
Ženski pokret (1920–1938): bibliografija
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

Svetlana Šeatović
U zaleđu Sredozemlja : Mediteran u modernoj srpskoj književnosti
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

Jana Aleksić
Kulturna ideologija Milana Kašanina
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

prir. Aleksandar Pejčić (kritičko izdanje)
Je li kriva sudbina?: književna i publicistička dela na srpskom jeziku Ljuben Karavelov
Institut za književnost i umetnost : Čigoja štampa, Beograd, 2019.

Aleksandar Pejčić
Poetika zapleta: tragedija, komedija, drama
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

Književni i kritičarski opus Milana Kašanina
ur.Jana Aleksić, Ðorđe Nešić
Institut za književnost i umetnost : Kulturni i naučni centar Milutin Milanković, Beograd : Dalj, 2019.

Prilozi za poetiku Branislava Petrovića
ur.Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Beograd : Čačak, 2019.

Danijela Petković
Junak i siže epske pesme
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

Pesnički zavičaj Desanke Maksimović
ur.Šeatović Svetlana, Opačić Zorana
Institut za književnost i umetnost : Zadužbina "Desanka Maksimović" : Dučićeve večeri poezije, Beograd, 2019.

Časopisi za decu: Jugoslovensko nasleđe (1918-1991)
ur.Stanislava Barać i Tijana Tropin
Institut za književnost i umetnost , Beograd, 2019.

Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine
ur.Svetlana Šeatović, Sanja Roić
Institut za književnost i umetnost : Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ : Filozofski fakultet Sveučilištva u Zagrebu : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije , Beograd : Zagreb, 2018.

Književnost – teologija – filosofija:
tematsko-problemski zbornik radova u spomen Milanu Raduloviću

ur.Kristijan Olah, Milica Mustur
Institut za književnost i umetnost : Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog, Beograd : Foča, 2018.

Aleksandar Pejčić
Književno delo Ljubena Karavelova na srpskom jeziku
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2018.

Dragana Grbić
Delo Dositeja Obradovića u evropskom književno-kulturnom kontekstu – kulturno-istorijski odjeci nemačke prosvećenosti Hale-lajpciškog intelektualnog kruga na južnoslovenskim prostorima
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2018.

Marija Šarović
Veštica: kulturno-istorijski kontekst
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2018.

Ðorđe Nešić, Jana Aleksić
Književni i kritičarski opus Milana Kašanina
KNC Milutin Milanković : Institut za književnost i umetnost, Dalj :  Beograd, 2018.

Adrijana Marčetić
After Comparative Literature
Institute for Literature and Art, Belgrade, 2018.

Igor Perišić
Ženski portreti: Prilozi za istoriju srpske književne teorije i kritike (autorke rođene u periodu 1961–1970)
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2017.

Marko Radulović
Srpskovizantijsko nasleđe u srpskom posleratnom modernizmu : Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Ivan V. Lalić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2017.

Smiljana Ðorđević Belić
Postfolklorna epska hronika : žanr na granici i granice žanra
Čigoja štampa : Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2017.

Smiljana Ðorđević Belić
Figura guslara : heroizirana biografija i nevidljiva tradicija
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2017.

Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića
ur.Jovan Delić, Bojan Čolak
Institut za književnost i umetnost : Dučićeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, 2017.

Poetika Milutina Bojića
ur.Jovan Delić, Svetlana Šeatović
Institut za književnost i umetnost : Biblioteka "Milutin Bojić", Beograd, 2017.

O poeziji i o poetici Borislava Radovića
ur.Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Biblioteka grada Beograda, Beograd, 2017.

Preplitanja i ukrštanja (hibridnost u književnosti)
ur.Bojan Jović, Marija Šarović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2016.

Predrag Todorović
Dadaistički časopisi
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2016.

Poezija Branka V. Radičevića
ur.Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Beograd : Čačak, 2016.

Dragutin J. Ilić
A million years after
Institute for Literature and Art : University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Studies, Belgrade : Novi Sad, 2016.

Dragan Hamović
Put ka uspravnoj zemlji : moderna srpska poezija i njena kulturna samosvest
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2016.

Uporedna istraživanja 5. Srpska književnost 20. veka: poetika prevođenja i interkulturno istraživanje
ur.Krinka Vidaković-Petrov
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2016.

Poetika Rajka Petrova Noga
ur.Jovan Delić
Institut za književnost i umetnost : Dučećeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, 2015.

Momčilo Nastasijević – magnovenja i odjeci
ur.Jovan Delić
Institut za književnost i umetnost : Biblioteka „Braća Nastasijević“, Beograd : Gornji Milanovac, 2015.

Poezija i modernistička misao Stanislava Vinavera
ur.Predrag Petrović
Institut za književnost i umetnost : Biblioteka šabačka, Beograd : Šabac, 2015.

Zvuk, metar i smisao u poeziji Milosava Tešića
ur.Jovan Delić, Aleksandar Jovanović
Institut za književnost i umetnost : Dučećeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, 2015.

Slobodanka Peković
Časopisi po meri dostojanstvenog ženskinja. Ženski časopisi u Srbiji na početku 20. veka
Institut za književnost i umetnost : Matica srpska, Beograd : Novi Sad, 2015.

Marta Frajnd
Ogledi o srpskoj pozorišnoj periodici (1871–1941)
Institut za književnost i umetnost : Matica srpska, Beograd : Novi Sad, 2015.

Časopis Ruski arhiv (1928-1937) i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji
ur.Vesna Matović, Stanislava Barać
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2015.

Stanislava Barać
Feministička kontrajavnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920–1941.
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2015.

Savremena srpska folkloristika II
ur.Smiljana Ðorđević Belić, Danka Lajić Mihajlović, Nemanja Radulović, Boško Suvajdžić, Ðorđina Trubarac Matić
Udruženje folklorista Srbije; Institut za književnost i umetnost; Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Marković”, Beograd , 2015.

Branko Zlatković
Male priče o Vuku Karadžiću (od 1787. do 1824)
Institut za književnost i umetnost, Beograd , 2015.

Avangarda: od dade do nadrealizma
ur.Bojan Jović, Jelena Novaković, Predrag Todorović
Institut za književnost i umetnost : Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2015.

Milan Radulović
Srpski kulturni obrazac i srpska književnost
Institut za književnost i umetnost : Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški, Beograd : Foča, 2015.

Srpski kulturni obrazac u svetlu srpske književne kritike
ur.Milan Radulović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2015.

Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost
ur.Slobodanka Vladiv-Glover, Milena Ilišević i Igor Perišić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Žarko Rošulj
Čas opisa časopisa VI, Žanrovi u srpskoj šaljivoj periodici (1830-1918)
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Ðorđević Bojan, Grujić Dragana i Ðoković Gordana
Letopis kulturnog života tokom Velikog rata : 1916-1918
Institut za književnost i umetnost : Matica srpska, Beograd : Novi Sad, 2014.

Promišljanja tradicije. Folklorna i literarna istraživanja
ur.Boško Suvajdžić i Branko Zlatković
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Svetlana Šeatović Dimitrijević
Epizacija moderne lirike
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

„Miloš Crnjanski: poezija i komentari“
ur.Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu / Novi Sad : Matica Srpska, Beograd, 2014.

Pera Todorović - novi (p)ogledi
ur.Vesna Matović i Branko Zlatković
Institut za književnost i umetnost ; Smederevska Palanka : Biblioteka "Milutin Srećković", Beograd, 2014.

Predačka melodija Aleka Vukadinovića
ur.Aleksandar Jovanović i Svetlana Šeatović Dimitrijević
Institut za književnost i umetnost / Trebinje : Dučićeve večeri poezije, Beograd, 2014.

Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture
ur.Ana Ćosić-Vukić i Vesna Matović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Poezija i poetika Milana Dedinca
ur.Slađana Jaćimović i Svetlana Šeatović Dimitrijević
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Igor Perišić
Kritika i metakritika
Prilozi za teoriju i istoriju srpske književne kritike

Institit za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Jana M. Aleksić
Žudnja za lepotom i savršenstvom
Teurgijska dimenzija književnoumetničkog stvaralaštva

Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014.

Srpska književna kritika druge polovine XX veka
Tipološka proučavanja

ur.Milan Radulović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013.

Srpska književna kritika i kulturna politika u drugoj polovini XX veka
Tematsko-problemski zbornik

ur.Milan Radulović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013.

Vreme, vakat, zeman: aspekti vremena u folkloru
ur.Lidija Delić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013.

Tatjana Jovićević
Književnost i novinarstvo u (post)realizmu
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013.

Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti
ur.Svetlana Šeatović Dimitrijević, Marija Rita Leto i Persida Lazarević Di Ðakomo
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2013.

Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića
ur.Jovan Delić i Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu : Dučićeve večeri poezije, Beograd : Trebinje, 2013.

Pesnička poetika Oskara Daviča
ur.Jovan Delić i Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Biblioteka šabačka, Beograd : Šabac, 2013.

Svetlana Šeatović Dimitrijević
Deo kao celina & Celina kao deo. Struktura i semantika ciklusa u poeziji Vaska Pope i Ivana V. Lalića
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Vesna Matović
Žanrovske metamorfoze Pere Todorovića
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Dragana Grbić
Prekretanja
Halle – Beograd: Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut za književnost i umetnost, Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg , Halle – Beograd, 2012.

Milica Mustur
Poetika samilosti Venedikta Jerofejeva
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu
ur.Boško Suvajdžić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Bojan Ðorđević
Pola veka nauke o književnosti -
Institut za književnosti i umetnost 1962 - 2012

Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Persida Lazarević di Ðakomo
Komparativne studije.
Italijansko-srpska poetska prožimanja u XX veku

Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Kristijan Olah
Knjiga-Bog - (Postmoderna) duhovnost u *Hazarskom rečniku* Milorada Pavića
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Marija Grujić
Reading The Entertainment And Community Spirit
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

Petar Pijanović
Srpski kulturni krug 1900-1918.
Institut za književnost i umetnost : Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012.

Tradicija prosvećenosti i prosvećivanja u srpskoj periodici
ur.Tatjana Jovićević
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2012.

O pesmama, poemama i poetici Matije Bećkovića
ur.Jovan Delić i Dragan Hamović
Institut za književnost i umetnost : Učiteljski fakultet Univerziteta ; Trbinje : Dučićeve večeri poezije, Beograd, 2012.

Milan Radulović
Samosvest forme
Institut za književnost i umetnost : Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd : Istočno Sarajevo, 2012.

Žarko Rošulj
Čas opisa časopisa V
Matica srpska : Institut za književnost i umetnost, Novi Sad : Beograd, 2011.

Pisci kao tvorci jezika
ur.Vesna Matović i Miodrag Maticki
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011.

Milan Radulović
Kulturna ideologija Isidore Sekulić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011.

Ana Ćosić-Vukić
JAVNOST-1980
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011.

Pesničke vertikale Ljubomira Simovića
ur.Aleksandar Jovanović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011.

Bojan Ðorđević
Molijer u Dubrovniku
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2011.

Milan Radulović
Književnost i filosofija : filozofski spisi Borislava Pekića
Institut za književnost i umetnost, Beograd , 2010.

Likovi usmene književnosti
ur.Snežana Samardžija
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2010.

Nova Evropa 1920-1941
ur.Marko Nedić i Vesna Matović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2010.

Poetika Borislava Pekića
ur.Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov
Beograd : Službeni glasnik : Institut za književnost i umetnost, , 2010

Poetika Stevana Raičkovića
ur.Jovan Delić
Beograd : Institut za književnost i umetnost : Učiteljski fakultet ; Trebinje : Dučićeve večeri poezije, , 2010

Aleksandra Mančić
Prevod i kritika
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2010

Folklor * Poetika
Književna periodika

ur.Staniša Tutnjević
Beograd : Institut za književnost i umetnost, , 2010

Nenad Ljubinković
Traganja i odgovori
Beograd : Institut za književnost i umetnost, , 2010

Žanrovi u srpskoj periodici
ur.Vesna Matović
Beograd : Institut za književnost i umetnost ; Novi Sad : Matica srpska, , 2010

Pesništvo i književna misao Miodraga Pavlovića
ur.Jovan Delić
Beograd : Institut za književnost i umetnost : Učiteljski fakultet, , 2010

Dragana Grbić
Alegorije učenog pustinoljubitelja
Beograd : Institut za književnost i umetnost, , 2010

Gvozden Eror
Književna terminologija i domen komparatistike
Pančevo : Mali Nemo / Beograd : Institut za književnost i umetnost, , 2010

Nemanja Radulović
Slika sveta u srpskim narodnim bajkama
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2009.

Bojan Čolak
Roman patrijarhalne kulture
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2009

Bojan Ðorđević
Biblijski i poslovični iskazi u dubrovačkoj književnosti
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2009

Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope
ur.Tatjana Rosić
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008.

Srpsko usmeno stvaralaštvo
ur.Nenad Ljubinković i Snežana Samardžija
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008.

TALFJ i srpska književnost i kultura
ur.Gabriele Šubert i Vesna Matović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008

Stanislava Barać
Avangardna Misao
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008

Predrag Petrović
Avangardni roman bez romana
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008

mr Boško Suvajdžić
Ilarion Ruvarac i narodna književnost
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

dr Krinka Vidaković Petrov
Srbi u Americi i njihova periodika, knjiga prva
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

Slovenska naučna fantastika
ur.Dejan Ajdačić i Bojan Jović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

Uporedna istraživanja 4
ur.Bojan Jović
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

Postsimbolistička poetika Ivana V. Lalića
ur.Novica Petković i Aleksandar Jovanović
Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet, Beograd, 2007

Dubravka Popović Srdanović
Bura sporednih stvari
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

Marija Grujić
Bahtin i feministička književna analiza
Beograd : Zadužbina Andrejević, , 2007

mr Dejan Vukićević
Delo 1955-1992, Bibliografija
Matica srpska, Institut za književnost i umetnost, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 2007

Priznanje profesoru Slobodanu Ž. Markoviću
ur.Miodrag Maticki
Institut za književnost i umetnost, Vukova zadužbina, Zadužbina , Beograd, 2007

dr Igor Perišić
Gola priča : Autopoetika i istorija u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Novom Jerusalimu Borislava Pekića i Fami o biciklistima Svetislava Basare
Plato, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

mr Svetlana Šeatović Dimitrijević
Pogled preko okeana
Čigoja štampa, Učiteljski fakultet, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

dr Olga Ellermayer Životić
Stvaraoci i posrednici
Filološki fakultet, Institut za književnost i umetnost, Čigoja štampa, Beograd, 2007

dr Staniša Tutnjević
Poetička i poetološka istraživanja
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

dr Milan Radulović
Roman Dobrice Ćosića
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

mr Branko Zlatković
Prvi srpski ustanak u govoru i tvoru
Beograd : Institut za književnost i umetnost ; Aranđelovac : Fond „Prvi srpski ustanak“ , Beograd, 2007

Gvozden Eror
Književne studije i domen komparatistike
Institut za književnost i umetnost - Mali Nemo, Beograd-Pančevo, 2007

dr Milan Radulović
Raskršća Srpskog modernizma
Institut za književnost i umetnost - Pravoslavni bogoslovski Fakultet, Beograd-Foča, 2007

dr Vesna Matović
Srpska moderna. Kulturni obrasci i književne ideje. Periodika
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2007

dr Marija Cindori Šinković
Endre Adi u srpskoj književnosti
(1906-2006)

Institut za književnost i umetnost-Forum, Beograd-Novi Sad, 2007

Milan Rakić i moderno pesništvo
ur.Novica Petković
Institut za književnost i umetnost-Učiteljski fakultet, , Beograd, 2007

Trenuci Danice Marković
ur.Slobodanka Peković
Institut za književnost i umetnost/Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Beograd/Čačak, 2007

dr Novica Milić
Šta je teorija
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

dr Bojan Jović
Rađanje žanra. Počeci srpske naučno-fantastične književnosti
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

dr Ana Ćosić Vukić
Stare i nove književne teme
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

mr Tijana Tropin
Motiv arkadije u dečjoj književnosti
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

mr Milena Stojanović
Pogled na piščev radni sto
(Okviri novog čitanja)

Mali Nemo, Pančevo, 2006

Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima
ur.Miodrag Maticki
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

Janko Veselinović, Proza, periodika, pozorište
ur.Slobodanka Peković
Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006

dr Gojko Tešić
Otkrovenje srpske avangarde: kontekstualna čitanja, knj. 1
Institut za književnost i umetnost, Čigoja štampa, Beograd, 2005