др Новак Малешевић

научни сарадник


Новак Малешевић рођен је 23. марта 1988. године у Сарајеву. Дипломирао је 2010. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на групи за Општу књижевност и теорију књижевности. Октобра 2011. године завршио је мастер студије, одбранивши рад: Структура, знак, значење, Шекспир – (Де)конструкција структуре језичког знака и одређивање домена значења формираног у датој структури. Докторирао је у новембру 2019. године на истом факултету и групи, са тезом Теорија деконструкције и афирмација нихилизма у роману Зли Дуси Ф. М. Достојевског. Тренутно је запослен на Институту за књижевност и уметност у Београду у звању научног сарадника и паралелно похађа докторске студије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, гдје ради на докторској дисертацији из области филозофије психоанализе, под називом: Анализа структуре односа између субјекта и идеологије у контексту Лаканове психоанализе.

У више наврата боравио на институтима у иностранству. Током 2012. године радио је у Институту за холандску историју у Хагу (Huygens Institute for Netherlands History) гдjе је учествовао у класификацији и обради података везаних за српске књижевнице, док је у јулу и августу 2013. године похађао интердисциплинарни академски програм организован од стране Института за лингвистику, когницију и културу Универзитета у Санкт Петербургу и Универзитета Стони Брук из Њујорка (New York - St. Peterburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture – NYI). Дио својих докторских истраживања обавио је на Институту за језик и књижевност Универзитета у Инзбруку у Аустрији (Institut für Sprachen und Literaturen. Innsbruck, Österreich), током 2015. и 2016. године, под менторством проф. др Мартина Сексла (dr. Martin Sexl).

У периоду од 2012. до 2015. године, на Филолошком факултету Универзитета у Београду сарађивао је на пројекту „Теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године“, док је упоредо на Филозофском факултету Универзитета у Београду био истраживач на пројекту „Динамички системи у природи и друштву: Филозофски и емпиријски аспекти“.

Током свог досадашњег школовања, Малешевић је био добитник бројних стипендија и награда, како у земљи тако и у иностранству: фондације „Роберт Бош“, Одјељења за друштвене дјелатности града Бијељине, Секретаријата за спорт и омладину града Београда, Министарства науке и просвјете Републике Српске, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и фондација SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), OеAD (Österreichische Austauschdienst) и CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

2011. године, Малешевић је био суоснивач часописа за друштвене науке, културу и уметсност – CASCA, у коме је прво радио као заменик главног уредника (2011–2014), а затим и као главни уредник (2015–2016).


Контакт: malesevicnovak@yahoo.com

Библиографија (pdf 523Kb)