Новак Малешевић

истраживач приправник


Рођен је у Сарајеву 1988. године. На Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, завршио је основне и мастер (наслов тезе: Структура, знак, значење, Шекспир – (Де)конструкција структуре језичког знака и одређивање домена значења формираног у датој структури) студије. Тренутно се налази на завршној години докторских студија. Запослен је као истраживач приправник у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“.

Области научног научног интересовања: семиологија, психоанализа и идеологија.


Контакт: malesevicnovak@yahoo.com

Библиографија (pdf 523Kb)