др Марко Теодорски

научни сарадник


Завршио је основне (теза: „Први хероји у речима и стварима: дискурзивна анализа пост-микенских ‘херојских’ гробова“) и мастер (теза: „Просторне идеологије смрти: улога простора и фунерарне керамике у конструисању друштвених група“) студије класичне археологије на Филозофском факултету у Београду. Докторску тезу, под називом „Through the Siren’s Looking-Glass: Victorian Monstrosity of the Male Desiring Subject“, одбранио је на универзитетима Еберхард Карлс у Тибингену (Немачка) и Виа Домиција у Перпињону (Француска), као стипендиста Европске комисије на пројекту EMJD Cultural Studies in Literary Interzones. Током докторских студија боравио је на Универзитету у Бергаму (Италија), као и на Институту за англофони свет Универзитета Париз 3 – Нова Сорбона (Француска). У звање научног сарадника изабран је 2017. године, а од априла 2018. године ради на Институту за књижевност и уметност у Београду.

Уредник је књиге Monstrosity from the Inside Out (2014) као и темата Књижевне историјепосвећеног дијалогу археологије и књижевности, под називом Писано наличје предмета: књижевно-археолошки међупростори (2016). Аутор је чланака из сфере социологије, културологије, антропологије, археологије и филозофије јоге, објављених у научним зборницима и часописима.

Говори енглески, француски и немачки језик.

Области интересовања: студије материјалне културе, књижевна теорија, филозофија и пракса јоге, теорије чудовишности, викторијанска култура и књижевност, античка култура и филозофија. У оквиру ових поља, посебну пажњу поклања појму чудовишности као културног палимпсеста и историјским/културним формама трансценденталног као ван-дискурзивне праксе.


Контакт: teodorskimarko@gmail.com

Библиографија (pdf 317K)