Катарина Живаљевић

шеф рачуноводства


Рођена 1990. године у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 2015. године на Факултету за менаџмент Универзитета Метрополитан, смер Менаџмент у спорту. Након тога завршила је специјалистичке студије на Високој пословној школи струковних студија "Чачак" у Београду, 2016. године.

У периоду од 2011. до 2015. године радила је у књиговодственој агенцији "Сурија". У исто време је, током 2013. године, радила у Студентској служби Универзитета Метрополитан на административним пословима. Од априла 2016. запослена је у Институту за књижевност и уметност на позицији шефа рачуноводства.


Контакт: katarina.zivaljevic@ikum.org.rs; zivaljevick@gmail.com.