Бојана Аћамовић

истраживач сарадник


Рођена 1985. године у Сарајеву, основну школу и гимназију завршила у Чачку. Године 2007. дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на Kатедри за eнглески језик и књижевност. Мастер студије из енглеске књижевности завршила на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. одбраном рада „Непоуздани приповедачи у романима Срце таме, Бледа ватра и Флоберов папагај“. Тренутно је на завршној години докторских студија на Филолошком факултету у Београду и пише дисертацију о рецепцији поезије Волта Витмана у књижевности српске авангарде. На пројекту Српска књижевност у европском културном простору ангажована је најпре као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (од марта 2012), а затим и као стално запослена на Институту (од априла 2014). Од јула 2014. године обавља и послове секретара пројекта.

Полазник је међународне летње школе Универзитета у Грацу 2009. и летње школе Института за когнитивне и културолошке студије у Санкт Петербургу 2010. године. Добитник је стипендије Немачке службе за академску размену (DAAD) за двомесечни интензивни курс немачког језика у Хамбургу. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству. Aктивно сарађује са међународним удружењем за проучавање поезије Волта Витмана (Transatlantic Walt Whitman Association) и редовно учествује на годишњим скуповима које ова асоцијација организује (Annual International Whitman Week Seminar & Symposium). Бави се превођењем, а преводе је објављивала за издавачку кућу Mediterran Publishing, Трећи програм Радио Београда и часопис Поља. Говори енглески, немачки и италијански језик.


Контакт: bojana.acamovic@gmail.com


Web prezentacija

Библиографија (pdf 330K)