Јасмина Катински

истраживач сарадник


Јасмина (Димитријевић) Катински рођена је 1987. године у Загребу. Oсновну школу и гимназију завршила је у Горњем Милановцу. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2011. године, на студијском програму Српска књижевност и језик са темом Слика тела у демонолошким предањима. Априла 2012. је завршила дипломске академске студије – мастер – програм Српска књижевност. Тема мастер рада била је Драме Љубомира Симовића и народна традиција (Бој на Косову и Хасанагиница).

Од априла 2012. године запослена је као истраживач сарадник на Институту за књижевност и уметност, на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду.

Говори енглески језик.

Интересовања: народна предања и лирска поезија.


Контакт: jasmina.katinski@gmail.com