др Недељка (Перишић) Бјелановић

научни сарадник


Недељка Перишић рођена је 1984. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију завршила је у Вишеграду. Године 2008. дипломирала је на Групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду, са темом дипломског рада „Приповједачи у збирци ‘Из тамног вилајета’ Момчила Настасијевића“. Мастер студије на Филолошком факултету завршила је 2009. године.

Године 2010. уписала је докторске студије на Филолошком факултету у Београду, на модулу за српску књижевност. Тема докторске тезе је „Поетика прозе Момчила Настасијевића”.

Од марта 2011. године запослена је као истраживач сарадник на Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“. Учествовала је на више домаћих и међународних научних скупова и објављивала радове у домаћим и међународним публикацијама.

Говори енглески језик.Контакт: nperisic@gmail.com

 

Библиографија (pdf 87K)