др Марко М. Радуловић

научни сарадник


Марко Радуловић рођен је 12.5.1984. у Београду. Фебруара 2009. дипломирао је на групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, са дипломским радом под називом: „Мит, историја, култура у Великој Скитији Миодрага Павловића“. У марту 2009. уписао је постдипломске докторске студије на истом факултету, на модулу књижевност – смер наука о књижевности.

Од 1.02.2010. ангажован је као истраживач-приправник у Институту за књижевност и уметност у Београду на пројекту Поетичка истраживања којим руководи проф. др Јован Делић. Положио је све испите на докторским студијама и пријавио тезу Српско-византијско наслеђе у српској поезији друге половине двадесетог века (Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Иван В. Лалић).

Учествовао је у раду више националних научних скупова, објављује у националним и међународним научним зборницима и научној периодици.

 

Библиографија (pdf 138K)