др Милан Радуловић

виши научни сарадник


Милан Радуловић је рођен 13. августа 1948. године у Малом Пољу код Хан-Пијеска.

Завршио Филозофски факултет у Сарајеву (група: историја југословенских књижевности и српскохрватски језик) 1972. године. Магистарску тезу „Схватање форме у српској књижевној критици од Недића до Винавера“ одбранио на Филолошком факултету Универзитета у Београду 1977. године. На истом факултету 1998. године одбранио докторску дисертацију „Уметничка форма и историјски контекст романа Добрице Ћосића“.

Од 1973. до 1977. године усавршаво се уз рад у Институту за књижевност и уметност (истраживач-приправник). Од 1979-1981. лектор-предавач на Државном универзитету „Тарас Шевченко“ у Кијеву. Од 1982. године стално запослен у Институту за књижевност и уметност.

Од 2000. године хонорарни ванредни професор Српске књижевности на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи (Универзитет Источно Сарајево). У звање редовног професора изабран 2009. на Филозофском факултету Пале (Универзитет Источно Сарајево).

Од 2001. до 2004. године посланик у Народној скупштини Србије. Од 2004. до 2007. године министар вера у Влади Србије.

Руководилац пројекта Савремене књижевне теорије и њихова примена Института за књижевност и уметност 2008-2010. и пројекта 178013 Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика од 2011.

Објавио 17 књига (монографије, студије, расправе, огледи), 40 научних радова у тематским зборницима, 90 научних и стручних радова у књижевним и научним часописима, 28 осврта и приказа у књижевним листовима, учествовао на 33 научна скупа.

Добитник награде књижевне награде «Исдора Секулић» 1996. године. Носилац Ордена Светог Саве првог степена. Члан Одбора за проучавање књижевности САНУ.

О књигама М. Радуловића објављено је 43 научних осврта и критика у научним и стручним публикацијама. Књиге и чланци су му цитирани у 85 научних радова (магистарске тезе, докторске дисертације, историје књижевности, монографије и студије), око 260 пута.


Библиографија (pdf 122K)