др Лидија Делић


Лидија ДЕЛИЋ (1974). Доктор филолошких наука (2009). Од 2007. године запослена на Институту за књижевност и уметност у Београду, где је била ангажована најпре на пројекту „Упоредна истраживања српске књижевности у европском контексту“, а потом на пројекту „Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду“. Професорка је на докторским студијама Универзитета уметности у Београду. Бави се српским и јужнословенским усменим фолклором, усменом епиком поглавито, усменим формулама, сижејним моделима и концептуализацијом фолклорног модела света, као и сагледавањем дела савремених српских аутора и светских класика (Томас Ман, Жозе Сарамаго) на фону митско-фолклорне традиције. С др Мирјаном Детелић, др Снежаном Самарџијом и инж. Браниславом Томићем приредила je у форми електронске базе Ерлангенски рукопис, најстарију збирку српскохрватских народних песама (око 1720) (доступно на: http://monumentaserbica.branatomic.com/erl/).

Чланица је Одбора за народну књижевност Српске академије наука и уметности (2016) и Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта (2020).

Од 2014. до 2018. била је главна уредница српске редакције међународног часописа Филолошке студије, који излази у коиздаваштву и међууниверзитетској сарадњи Филолошког факултета Пермског државног универзитета, Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, Института за македонску књижевност Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Филозофског факултета Универзитета у Загребу и Института за књижевност и уметност у Београду.

Ауторка је четири монографије и преко сто научних радова. Приредила је шест тематских зборника.

Монографије:

  • Живот епске песме. „Женидба краља Вукашина“ у кругу варијаната (2006),
  • Главит јунак и остала господа. Анализе народних песама (2017, у коауторству с Мирјаном Детелић и Љиљаном Пешикан Љуштановић),
  • Змија, а српска. Концептуализација у усменом фолклору (2019) и
  • Чаробник перфекта. Дијалог Томаса Мана с митом и дијалози с Маном (2019).

Приређени зборници:


Контакт: lidija.boskovic@gmail.com

Библиографија (pdf 395K)