др Марија Грујић

научни сарадник


Др Марија Грујић рођена је 1974. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду 1999. године. Магистрирала је на Катедри за родне студије на Централноевропском Универзитету (Central European University) у Будимпешти одбранивши тезу под насловом „Bakhtin's Theory of Dialogism and Its Feminist Reinterpretations“ (Бахтинова теорија дијалогизма и њене феминистичке реинтерпретације) 2002. године.

Докторску дисертацију под називом “Community and the Popular: Women, Nation and Turbo-Folk in Post-Yugoslav Serbia” (Заједница и популарно: Жене, нација и турбо-фолк у пост-југословенској Србији) одбранила је 2010. године, такође на Катедри за родне студије на Централноевропском универзитету у Будимпешти.

Била је гостујући професор на Централноевропском универзитету у Будимпешти у току школске 2010∕2011, где је предавала на мастер студијама. Такође, држала је предавања по позиву на Универзитету у Питсбургу (University of Pittsburgh), САД и Универзитету у Новом Саду, и презентовала радове на међународним конференцијама, од којих су се најзначајније одржавале на универзитетима University College London, Sorbonne Nouvelle, Central European University, као и на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Боравила је као гостујући истраживач у Центру за руске и источноевропске студије (Center for Russian and East European Studies) на Универзитету у Питсбургу 2007. године. У Институту за књижевност и уметност у Београду запослена је као стални члан од 2002. године на пројекту „Савремене књижевне теорије и њихова примена“ (касније „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“). У периоду 2000-2002 била је ангажована у Институту као стипендиста Министарства за науку и технологију на пројекту „Историја српске књижевне периодике“, док је периоду 1994-2000 сарађивала са Институтом је као спољни сарадник и била анагажована на пројектима „Историја српске књижевне периодике“ и „Теорија књижевности“.

Објавила је до сада две књиге: Reading the Entertainment and Community Spirit (2012) и Феминистичка читања Бахтина (2007). Објављивала је радове из области студија културе, медија, популарне културе, семиотике, студија рода, феминистичких студија, књижевне теорије, студија филма и репрезентације. Поред тога, поља њеног интересовања су: антрополошка изучавања односа рода и нације, балканске и јужнословенске културе, историја југословенске популарне културе, проучавање односа књижевности, филма и популарне музике, филозофија нових медија и њихово место у савременом друштву.


Библиографија (pdf 126K)