Поетика модерне и савремене српске књижевности

 

Сарадници из Института

Одељење задржава започете, уговорене и планиране послове пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст и шири спектар истраживачких тема у регионалном и међународном контексту. Основни истраживачки правци утемељени су на првобитној идеји Одељења за поетику српске књижевности које је засновао проф. др Новица Петковић крајем осамдесетих година 20. века. Развојем методолошких приступа, а посебно интердисциплинарним тумачењем српске књижевности и културе Одељење је утемељено на до сада потврђеним научним методама које су резултирале едицијом Поетичка истраживања и 26 зборника радова о српској поезији. Ова едиција биће заокружена у наредном периоду. Посебан сегмент Одељења представљаће текстолошки рад на српској књижевности 20. века. У плану је развој нових едиција посвећених поетичким променама у прози и даљи развој интердисциплинарних проучавања српске књижевности 20. века у оквиру новоосноване едиције Лимес. Посебан сегмент чини активирање интензивне међународне сарадње која би проширила поетичка и интердисциплинарна проучавања српске књижевности и културе 20. века. Тиме би се детаљаније тумачили феномени медитеранске и балканске заједнице народа и култура и дијахронијско сагледавање улоге Византије у нашој модерној књижевној традицији. Најновији сегмент проучавања је усмерен и на тумачење савремене српске књижености у 21. веку и валоризацију стваралаца чија дела су већ заокружене и јасне уметничке целине. Резултати рада биће објављени у едицијама колективних и појединачних домаћих и међународних монографија: 1. Поетичка истраживања; 2. Поетика; 3. Лимес.