Дигитална библиотека

 

У оквиру Дигиталне библиотеке Института за књижевност и уметност могу се преузети следећи наслови:


Видео-записи са скупа "Књижевност и култура у читању Слободана Јовановића"
Видео-записи са научних скупова

Едиција „Поетичка истраживањаˮ
Библиотека „Српско усмено стваралаштвоˮ
Монографије
Зборници
Библиографије
Појединачни радови
Књиге сажетака
Књиге резимеа са Округлог стола "Крај првог светског рата и словенски свет"