Новости

Темат о Јовану Христићу

17.7.2013

 

Темат поводом 80-годишњице рођења Јована Христића отвара нову свеску Зборника Матице српске за књижевност и језик (1/2013). Саопштења у спомен десет година од смрти (1933–2002), изложена на трибини у Институту за књижевност и уметност у Београду у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“, oбјављују се управо на јубилеј рођења. Трибину и темат уредио је др Драган Хамовић, а намера је била да се Христићево дело размотри у свој ширини његових стваралачких занимања.

Проф. др Јован Делић је настојао да контекстуализује Христићеву поезију унутар српске књижевности друге половине двадесетог века, проф. др Марта Фрајнд је донела сажети преглед свога бављења Христићевим драмским радом и радом о драми, али је такође скренула пажњу на његово значајно преводилачко и уредничко деловање, а доц. др Саша Радојчић осветлио је филозофске аспекте Христићеве есејистике. Корелативним темама сећања и заборава у Христићевој поезији бавио се Драган Хамовић, а Марко Аврамовић је анализирао класицистичке елементе. Професор Бошко Милин пружио је портрет Јована Христића као позоришног педагога. Темат се заокружује више него информативним прилогом др Иване Кроње, која исписује портрет свога поочима пописујући његову богату личну библиотеку.


Зборник можете преузети овде. (5.2M)