Новости

Хале-Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића

18.4.2013

 

Институт за књижевност и уметност из Београда, Семинар за славистику Мартин Лутер Универзитета Хале-Витенберг и Интердисциплинарни центар за проучавање европске просвећености Мартин Лутер Универзитета Хале-Витенбер

Позивају Вас да присуствујете разговору о књизи Драгане Грбић

ПРЕКРЕТАЊА. Хале-Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића
VORENTSCHEIDUNGEN. Halle-Leipzig, Wendepunkt im Leben von Dositej Obradović

Промоција ће се одржати у Малој сали Коларчеве задужбине
у уторак 23. априла у 19:30

О књизи говоре:
др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд (поздравна реч)
Проф. др Мило Ломпар, Филолошки факултет, Богословски факултет, Београд
Проф. др Ангела Рихтер, Семинар за славистику, Хале
Проф. др Зорица Несторовић, Филолошки факултет, Београд
и ауторкаKњига Драгане Грбић ПРЕКРЕТАЊА. Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића / VORENTSCHEIDUNGEN. Halle – Leipzig, Wendepunkt im Leben von Dositej Obradović има за тему студијски боравак Доситеја Обрадовића на универзитетима у Халеу и Лајпцигу и објављивање кључних дела његовог опуса Писма Харалампију и Живота и прикљученија у Брајткопфовој штампарији у Лајпцигу пре тачно две стотине и тридесет година. Ова двојезична публикација доноси две проблемске студије „ПРЕКРЕТАЊА. Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића“ и „Манифест српског просветитељства у контексту европске просвећености“ на српском и немачком језику, као и превод изворних текстова – Доситејевог Писма Харалампију са (славено)српског на немачки, који је урадила Ева Коволик, докторанткиња јужне славистике на Мартин Лутер Универзитету у Халеу, и једно предавање Доситејевог професора Јохана Августа Еберхарда О обележјима просвећености нације у преводу Драгане Грбић. Пошто књига оличава својеврстан дијалог између двају култура, поред превода изворних текстова и научна проблематика је представљена двојезично, захваљујући разумевању значаја Обрадовићевог боравка на универзитетима у Халеу и Лајпцигу и залагању проф. др Ангеле Рихтер, шефице катедре за јужну славистику Мартин Лутер Универзита, која потписује превод научних студија на немачки.

Еберхардово предавање О обележјима просвећености нације стоји у непосредној вези са настанком Обрадовићевог Писма Харалампију, а такође је у основи полемике „Шта је просвећеност“ вођене у часописима од стране најистакнутијих философа оног времена – Канта и Менделсона, која је дала снажан печат европским оквирима просвећености у целини. Поред откривања веза између Еберхардовог и Доситејевог текста, важан допринос проучавању српско-немачких културних односа и контекстуализовању српске књижевности и културе у западноевропске културне токове представља ауторкино откриће прве рецензије Доситејеве аутобиографије објављене на немачком језику у једном немачком научном часопису само неколико месеци пошто је Доситеј објавио Живот и прикљученија у Лајпцигу.

Ова књига о манифесту Доситејевог просветитељства и једној просвећености изван западноевропских кругова, у овом случају просвећености на Балкану, која често у савременим светским научним токовима остаје на истраживачким маргинама, објављена је као заједничко српско-немачко издање Института за књижевност и уменост из Београда, Семинара за славистику Мартин Лутер Универзитета у Халеу и Интердисциплинарног центра за проучавање европске просвећености из Халеа, а књигу су рецензирали проф. др Мило Ломпар, професор Филолошког факултета и Богословског факултета Универзтета у Београду, и проф. др Зорица Несторовић, професорка Филолошког факултета Универзтета у Београду. Књига је опремљена илустративним материјалом и архивалијама прикупљеним током ауторкиног рада у специјализованим архивима и библиотекама у Немачкој.