Новости

Како предавати периодику на факултету и у средњој школи?

3.12.2012

 

Институт за књижевност и уметност и
Пројекат за проучавање књижевне периодике

ПРЕДАВАЊЕ

У оквиру пратећих програма изложбе Ре/визија: часописи као агенси књижевности и културе, у четвртак, 29. XI 2012, у амфитеатру Народне библиотеке Србије одржано је предавање Милана Миљковића Прелиставање - како предавати периодику на факултету и у средњој школи?.

Уколико образовање, између осталог, подразумева оспособљавање ученика и студената за друштвено-политичке, економске и културне прилике које их очекују за десетак или више година, да ли уопште има смисла уводити (књижевну) периодику у наставу у тренутку општег доживљаја кризе штампаних медија и неслућене експанзије електронских уређаја и сервиса за читање/прелиставање дигиталних књига, часописа, интернет страница, блогова, форума и друштвених мрежа?

Може ли комплексна методологија проучавања периодике, заједно са узбудљивом грађом књижевних часописа, дневне штампе и илустрованих магазина, да трансформише методологију проучавања и поучавања историје књижевности и других хуманистичких дисциплина? Може ли п(р)оучавање периодике да јасније нагласи значај практиковања вештина критичког, академског и научног мишљења, а не пасивног усвајања и поседовања знања и информација? Да ли оно нуди могућност да се п(р)оучавање неизбежно историјске књижевне грађе повеже са акутним питањима медија, њихових трансформација, контекстуалне, моделотворне и критичке функције јавности?

Имајући у виду ресурсе домаћег образовног система, примере иностране праксе, научноистраживачке резултате Института за књижевност и уметност, као и дигитализовану грађу Народне библиотеке Србије, овим предавањем настојаћемо да пројектујемо како би настава књижевности кроз (књижевну) периодику могла да помогне у моделовању критички оријентисаних ученика и студената, који би отвореније и храбрије од нас могли да мисле све изазове нових и старих идентитета: грађанских, националних, етничких, културних, класних, родних и религиозних.