Новости

Од женственог до феминистичког – женска периодика

25.11.2012

 

Институт за књижевност и уметност и
Пројекат за проучавање књижевне периодике

ПРЕДАВАЊЕ

У оквиру пратећих програма изложбе Ре/визија: часописи као агенси књижевности и културе, у четвртак, 22. XI 2012, у амфитеатру Народне библиотеке Србије одржано је предавање Слободанке Пековић и Станиславе Бараћ Од женственог до феминистичког – женска периодика од Домаћице до Жене данас.

Током два века постојања женске периодике на српском језику – било да њену историју рачунамо од првог календара посвећеног „госпожам и госпожицам“ (1807) или од првог периодика који је уредила жена (алманах Талија 1829) – период од 90-их година 19. века до почетка Другог светског рата указује се као изузетно значајан у процесу слабљења доминације патријархалног дискурса, а јачања феминистичких дискурса у женској периодици као целини.

„Златни век“ женских часописа означен је мањом усмереношћу ка просвећивању које је подразумевало савете о вођењу домаћинства и домазлука, васпитавању деце и односима у породици. Текстови посвећени виђеним женама, женским правима и вестима о феминистичким покретима, опрезно отварају нови дискурс и наговештавају демократизацију друштва у којем и жена постаје видљива.

Концепција већине часописа до Првог светског рата је слична, они подржавају женску самосвест било да охрабрују жене да објављују (Жена), или да се удружују (Домаћица), али истрајавају на традиционалним женским „вредностима“: оданости породици, оцу, мужу, деци и национу, тако да би се о женским часописима на почетку 20. века могло говорити као о прелазном облику од конструкта потпуно патријархалне до заиста еманциповане жене. Тек са оснивањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца јављају се доследно еманципаторски феминистички часописи, како теоријски оријентисани (Женски покрет, Југословенска жена), тако и поучно-забавног модела (Жена данас), односно илустровани модни магазини са израженом феминистичком тенденцијом (Жена и свет, Женски свет).


Од женственог до феминистичког – женска периодика