Новости

Kомете и балони на осамнаестовековном небу

13.11.2012

 

Институт за књижевност и уметност и
Пројекат за проучавање књижевне периодике

ПРЕДАВАЊЕ

У оквиру пратећих програма изложбе Ре/визија: часописи као агенси књижевности и културе, у четвртак, 8. XI 2012, у амфитеатру Народне библиотеке Србије одржано је предавање Драгане Грбић Kомете и балони на осамнаестовековном небу.

На основу садржаја новинских текстова који у првим српским новинама Сербскїя новины повседневныя доносе вести о необичним појавама и догађајима, циљ предавања је да се укаже на једно од кључних питања религијско-философских полемика епохе и испита однос према чудима у контексту философије просвећености на крају 18. века.

На темељу назначених новинских чланака, поред питања којим се проблематизује програмска основа епохе, истовремено је могуће анализирати и културно-историјске оквире у којима су се начела просвећености реализовала. Отуда се разматрају, с једне стране, неуобичајене и егземпларне/чудне појаве или изуми створени руком појединца, док су, с друге стране, те појаве постављене у контекст колективних друштвених збивања. Централни пример представља анализа новинских чланака о тадашњем научном чуду – балону на врућ ваздух, чије је узлетање било незаобилазни део готово сваког дворског спектакла и обавезан сегмент скоро свих важнијих прослава.

У намери да се укаже на различите стилске и програмске тенденције 18. века, насупрот анализи новинских текстова о балону на врућ ваздух постављени су новински и научни текстови о појавама комета.