Новости

Институт на Сајму књига

31.10.2011

 

У оквиру 56. Међународног сајма књига, на штанду Центра за промоцију науке, "Институт за књижевност и уметност" је представио најновија издања монографија, тематских зборника и нове бројеве часописа Књижевна историја.

Нова Европа 1920-1941, уредници др Весна Матовић и др Марко Недић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010.
Песничке вертикале Љубомира Симовића, уредници др Александар Јовановић и др Светлана Шеатовић Димитријевић, Београд: Институт за књижевност и уметност: Учитељски факултет, Требиње: Дучићеве вечери поезије, 2011.
Творци српског књижевног језика, уредници др Весна Матовић и др Миодраг Матицки, Београд: Вукова задужбина: Институт за књижевност и уметност, 2011.
• Др Јован Делић, Иван В. Лалић и њемачка лирика: једно интертекстуално истраживање, Београд: Српска књижевна задруга: Институт за књижевност и уметност, Источно Сарајево: Филозофски факултет, 2011.
• др Милан Радуловић, Културна идеологија Исидоре Секулић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2011.
• др Ана Ћосић-Вукић, Часопис 'Јавност' - 1980, Београд: Службени гласник: Институт за књижевност и уметност, 2011
• др Бојан Ђорђевић, Молијер у Дубровнику, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2011.
• др Милена Илишевић, Жанровска преплитања у савременој српској драми, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2011.
Књижевна историја, XLIII, 142−143/144, уредник др Миодраг Матицки.