Новости

Одлука о јавним набавкама JN 1/2018

25.4.2018

 

Институт за књижевност и уметност донео је Одлуку о додели уговора у јавној набавци мале вредности услуга - лектура и коректура, слог и прелом и штампа публикација.Одлука