Новости

Обележавање јубилеја „Велики рат и књижевност – Приче о писцима: Бојић и Дис“

16.5.2017

 

Трибински прогам „Велики рат и књижевност – Приче о писцима: Бојић и Дис, обележавање јубилеја“ представиће не само приче о ова два великана наше књижевности, већ и шири контекст у коме су се нашли. Програм актуализује, расветљава и прати: биографију и учешће оба песника у ратном страдању; њихово учешће у културном и јавном животу на Крфу и стваралачке прилоге у Крфском забавнику. Програм ће публиковати нове и до сад мало познате чињенице из њиховог личног и друштвеног живота у судбинским историјским околностима за српски народ; сусрете оба песника са другим културним и јавним радницима у том периоду; значај њиховог личног и уметничког ангжовања у формирању националне свести и патриотског осећања и вредности; етички дискурс интелектуалаца и уметникȃ у пресудним историјским околностима.


Понедељак, 15. 5. у 19.00 Задужбина Илије Коларца
Културно-историјски контeкст Бојића и Диса
Учествују: Јован Делић, Светлана Шеатовић, Ратомир Дамјановић, Весна Капор

Милутин Бојић и Владислав Петковић Дис су стварали у у динамичном времену у којем је Србија убрзаним темпом усвајала тековине новога века. У том процесу српска књижевност (посебно поезија) имала је предводничку улогу. У сустицају различитих поетика двојице песника може се ишчитати драматични однос традиције, захтевȃ модерног времена и бурних историјских прилика (Анексиона криза, балкански ратови, Први светски рат), које су пресудно одредиле живот и стварање читавог једног књижевног поколења. Милутин Бојић и Владислав Петковић Дис су стварали у у динамичном времену у којем је Србија убрзаним темпом усвајала тековине новога века. У том процесу српска књижевност (посебно поезија) имала је предводничку улогу. У сустицају различитих поетика двојице песника може се ишчитати драматични однос традиције, захтевȃ модерног времена и бурних историјских прилика (Анексиона криза, балкански ратови, Први светски рат), које су пресудно одредиле живот и стварање читавог једног књижевног поколења.


Уторак, 16. 5. у 19.00 Библиотека „Милутин Бојић“
Бојић и Дис као иноватори – симболистичког, религиозног и патриотског
Учествују: Предраг Петровић, Марко Радуловић; модератор Немања Каровић

Изазов културно-историјског тренутка је од двојице песника захтевао више него поетички одговор. У времену када је поетска реч прелазила границе књижевности, и активно учествовала у друштвеним процесима, и Бојић и Дис су својом поезијом покушали да укажу на промене које је донело ново доба а које су дубоко осећали. Рушећи границе песничких жанрова, они су истовремено отварали нове изражајне и тематске могућности у српској поезији и језику, а тиме и у културно-историјској самоспознаји једног народа. Посебан печат овом прегнућу дало је њихово учешће у одсудним часовима националног ослобођења.


Среда, 17. 5. у 19.00 Студентски културни центар (СКЦ)
„Однекуд га носе узбуркани валиˮ – 100 година од Дисове смрти
Учествују: Александар Јерков, Јана Алексић и Томислав Маринковић; модератор Никола Маринковић

На стогодишњицу од песникове трагичне смрти време је поставимо смело питање: да ли је и колико двадесети век у српској поезији Дисов век? Колико велики песници који ће писати у годинама након Дисовог нестанка заиста дугују његовој поезији? У којој мери су „Наши дани“ споменик Дисове епохе, колико књижевно-историјска чињеница, а колико значе у свести генерацијȃ читалаца? Одговори на ова и друга питања ће показати да ли ће и у 21. веку песник Дис бити ,,међу својима“.


Петак, 19. 5. у 19.00 Библиотека Милутин Бојић
„Стојте галије царске“ – Обележавање дана рођења Милутина Бојића
Учествују: Александар Петров, Бојан Ђорђевић и Марко Аврамовић; модератор Светлана Шеатовић

Има ли стиха који гласовитије и постојаније траје у јавној и културној свести српског народа? Има ли песме која је као Плава гробница указала на пуну меру српске историјске трагедије у 20. веку? Ипак, огрешили бисмо се према Милутину Бојићу ако бисмо његову сложену песничку и стваралачку фигуру заклонили једном савршеном, али ипак само једном, песмом из богатог и разноврсног опуса. Песников рођендан је одговарајућа прилика да се на његово дело упути један потпунији аналитички књижевно-историјски, па и документарни поглед, који неће бити лишен нових вредновања његовог дела.

Саветник за трибине о Бојићу: Светлана Шеатовић; саветник за трибине о Дису Предраг Петровић; сарадници на програму: Никола Маринковић, Немања Каровић, Сања Вуковић, Миломир Гавриловић, Дејан Војводић и Павле Живковић.

Уредник програма: Весна Капор

Програм је подржало Министарство културе и информисања; реализација Српско просветно и културно друштва (СПКД) „Просвјета“ Београд.

Захваљујемо се установама: Задужбинa „Илије M. Коларца“, Библиотека „Милутин Бојић“ и Студентски културни центар.