Новости

Предавање Ане Чугуровић

30.3.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, Ана Чугуровић одржаће у уторак 4. априла 2017. у 12 часова предавање на тему Динамизам политичких наратива у етнолошко-антрополошком истраживању заједништва. Предавање треба да покаже да је идеја заједништва која се стално мења састављена од наратива који су супротстављени једни другима. Вишедимензионално приказивање политичких наратива у дневним и недељним новинама у првој деценији 21. века садржи супротстављене различите слике друштва које је кроз њихово усвајање и преобликовање истовремено описивано и стварано. У сталној динамици таквих супротстављања ставови друштва су профилисани, али не као коначни, већ као тренутно најподеснији, а у сваком избору и/или колебању заједништво је потврђивано и настављано.

Корпус часописа: Блиц (2003–2010), Глас јавности (2003–2010), Данас (2003–2010), Курир (2003–2010), Политика (2003–2010), Нин (2003–2008), Време (2003–2008)

Ана Чугуровић (мастер – етнолог-антрополог) уписана је на докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Бави се темама сталне промене и контрадикторности наратива у политици и њихових утицаја на промене замишљања заједништва. Запослена као кустос у Музеју језика и писма у Тршићу у оквиру Центра за културу „Вук Караџић“ у Лозници. Објављивала је радове и излагала о темама као што су: нематеријално културно наслеђе лозничког краја и превођење нематеријалног културног наслеђа; језик као музејски предмет и његово место у светским променама и локалној традицији; поимање заједништва и миграција у односу на језик и у делу Вука Стефановића Караџића; и поље књижевности као антрополошки терен.