Новости

Разговор и конференција - пројкат "Поетика српске поезије"

1.3.2010

 

Поводом објављивања десете књиге у едицији Поетичка истраживања у Институту за књижевност и уметност, 25. фебруара 2010. је организован разговору и конференцији за медије о резултатима рада пројекта Поетика српске поезије друге половине 20. века.

Едицију Поетичка истраживања основао је проф. др Новица Петковић 1994. године. До сада су објављени зборници радова:
- Седам лирских кругова Момчила Настасијевића, 1994;
- Поезија и поетика Бранка Миљковића, 1996;
- Поезија Васка Попе, 1997;
- Песник Растко Петровић, 1999;
- Дисова поезија, 2002;
- Поетика Симе Пандуровића, 2005;
- Милан Ракић и модерно песништво,2007;
- Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, 2007;
- Поезија и поетика Јована Дучића, 2009;
- Модерни класициста Јован Христић, 2009.

Првих седам зборника уредио је професор Новица Петковић, а зборнике о Лалићу и Христићу проф. др Александар Јовановић и зборник о Дучићу проф. др Јован Делић. У припреми су зборници о Стевану Раичковићу и Миодрагу Павловићу које уређује Јован Делић, као и научни скуп, а потом и зборник о Љубомиру Симовићу, који припрема Александар Јовановић.

У образложењу научног пројекта, пре пет година професор Петковић је објаснио функцију и циљеве ове едиције:
“Крајњи циљ ових истраживања било би откривање оне развојне логике која је српску поезију, почевши од средине века, довела до његовог краја и уласка у 21. век. Проучавања поетике откривају оно што се на дубљем плану у књижевној уметности дешава, и утолико је њихов значај већи за разумевање места и улоге поезије у укупноме развоју културе. Она би од посебног значаја била и за писање потпуне и модерне историје савремене српске књижевности, на коју се још увек чека“.

Своје радове у зборницима објављивали су најпознатији критичари и тумачи модерног српског песништва.

У разговору су учествовали:
др Миодраг Матицки, виши научни саветник и претходни директор Института за књижевност и уметност; др Весна Матовић, директор Института за књижевност и уметност; проф. др Јован Делић, руководилац пројекта Поетика српске поезије друге половине 20. века, професор Филолошког факултета у Београду; проф. др Александар Јовановић, сарадник и уредник на пројекту Поетика српске поезије друге половине 20. века, декан Учитељског факултета у Београду; проф. др Јелена Новаковић, професор Филолошког факултета, сарадник пројекта; др Бојан Јовић, виши научни сарадник, руководилац пројекта Српска књижевнпост у европском контексту Института за књижевност и уметност.