dr Bojan Jović

naučni savetnik

Rođen 25. 04. 1963. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1986. godine kao student generacije na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za Opštu književnost i teoriju književnosti. Magistrirao 1989. godine sa temom “Lirski roman (na materijalu srpskog ekspresionizma)”. Doktorirao 2000. godine sa temom “Poetička načela Rastka Petrovića u kontekstu evropske avangarde.”

Od 1988. godine zaposlen u Institutu za književnost i umetnost, Beograd. Kao viši naučni saradnik angažovan na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne, (naučno)fantastične, utopijske i ozbiljno-smešne književnosti, kao i poređenja opštih osobina i istorijata naših i stranih književnih rodova, vrsta i žanrova. Takođe se bavi proučavanjem poetičkih osobina srpske književnosti XIX i XX veka, i teorijsko-metodološkim pitanjima vezanim za komparatistiku i nauku o književnosti. Rukovodilac projekta u periodu 2006-2010. Od 2011. rukovodi projektom “Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru”, ON178008.

Bio urednik u “Književnoj reči”, “Itaci”, Ezoteriji, Stubovima kulture, ZepterBookWorld-u, “Književnoj istoriji”. Glavni i odgovorni urednik “Književne reči” 1994-1995. godine.

Predstavnik Srbije u akciji COST A32 Open Scholarly Communities on the Web (Otvorene naučne zajednice na mreži) u okviru domena Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) od 2008-2010. godine. Član EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) od 2009. godine.

Objavio četiri monografije, sto trideset stručnih radova, takođe i dvadesetak prevoda sa engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Za knjigu Lirski roman srpskog ekspresionizma 1995. godine dobio nagradu Stannslav Vinaver za prvu knjigu iz oblasti književno-teorijske esejistike.


Kontakt: bojan.jovic@ikum.org.rs

Bibliografija (pdf 240K)