dr Novak Malešević

naučni saradnik


Novak Malešević rođen je 23. marta 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Opštu književnost i teoriju književnosti. Oktobra 2011. godine završio je master studije, odbranivši rad: Struktura, znak, značenje, Šekspir – (De)konstrukcija strukture jezičkog znaka i određivanje domena značenja formiranog u datoj strukturi. Doktorirao je u novembru 2019. godine na istom fakultetu i grupi, sa tezom Teorija dekonstrukcije i afirmacija nihilizma u romanu Zli Dusi F. M. Dostojevskog. Trenutno je zaposlen na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu u zvanju naučnog saradnika i paralelno pohađa doktorske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti filozofije psihoanalize, pod nazivom: Analiza strukture odnosa između subjekta i ideologije u kontekstu Lakanove psihoanalize.

U više navrata boravio na institutima u inostranstvu. Tokom 2012. godine radio je u Institutu za holandsku istoriju u Hagu (Huygens Institute for Netherlands History) gdje je učestvovao u klasifikaciji i obradi podataka vezanih za srpske književnice, dok je u julu i avgustu 2013. godine pohađao interdisciplinarni akademski program organizovan od strane Instituta za lingvistiku, kogniciju i kulturu Univerziteta u Sankt Peterburgu i Univerziteta Stoni Bruk iz Njujorka (New York - St. Peterburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture – NYI). Dio svojih doktorskih istraživanja obavio je na Institutu za jezik i književnost Univerziteta u Inzbruku u Austriji (Institut für Sprachen und Literaturen. Innsbruck, Österreich), tokom 2015. i 2016. godine, pod mentorstvom prof. dr Martina Seksla (dr. Martin Sexl).

U periodu od 2012. do 2015. godine, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sarađivao je na projektu „Teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine“, dok je uporedo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio istraživač na projektu „Dinamički sistemi u prirodi i društvu: Filozofski i empirijski aspekti“.

Tokom svog dosadašnjeg školovanja, Malešević je bio dobitnik brojnih stipendija i nagrada, kako u zemlji tako i u inostranstvu: fondacije „Robert Boš“, Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Bijeljine, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Ministarstva nauke i prosvjete Republike Srpske, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i fondacija SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), OeAD (Österreichische Austauschdienst) i CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

2011. godine, Malešević je bio suosnivač časopisa za društvene nauke, kulturu i umetsnost – CASCA, u kome je prvo radio kao zamenik glavnog urednika (2011–2014), a zatim i kao glavni urednik (2015–2016).


Kontakt: malesevicnovak@yahoo.com

Bibliografija (pdf 523Kb)