dr Zoja Bojić

viši naučni saradnik


Dr Zoja Bojić (1963) diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu juna 1985. Doktorirala je na Australijskom nacionalnom univerzitetu (ANU) septembra 2005. na temi Émigré artists of Slav cultural heritage working in Australia in the 20th century.

Od 2005. dr Zoja Bojić je predavala na dva australijska univerziteta, Univerzitetu Novog Južnog Velsa u Sidneju na osnovnim i postdiplomskim studijama (”Doživljavanje i razumevanje umetničkog dela” i ”Umetničke izložbe”) i na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kanberi (ANU) 2009-1012 (”Umetnost i arhitektura antičke Grčke”, ”Umetnost i arhitektura antičkog Rima”, ”Izložbe: teorija i praksa” i ”Slikari modernog života” na osnovnim i post.diplomskim studijama, kao i ”Uvod u istoriju umetnosti” i ”Uvod u modernu umetnost” na osnovnim studijama). Bila je šef grupe predavača (Convenor) na post-diplomskim studijama i mentor i ocenjivač većeg broja teza.

Autor je 12 naučnih monografija i većeg broja naučnih radova (vidi bibliografiju). Učestvovala je u radu dvadesetak međunarodnih naučnih konferencija u Australiji, Srbiji, Iranu, Indiji, Britaniji, Francuskoj i drugim zemljama. Bila je recenzent za više naučnih publikacija.

U Australiji je radila i kao publicista, objavljivala umetničke kritike (stalni likovni kritičar The Sydney Bulletin 1997 – 2001 i The Canberra Times 2003-2005) i radove u uglednim stručnim publikacijama. Takođe je organizovala izložbe (u Australijskom muzeju, Umetničkoj galeriji Novog Južnog Velsa i Muzeju savremene umetnosti, svi u Sidneju) u saradnji sa australijskim ustanovama Australia Council for the Arts, Carnivale NSW i NAVA. Autor je ili ko-autor većeg broja kataloga umetničkih izložbi.

U periodu od 1980. do 1993. živela je u Indiji gde je na Univerzitetu u Delhiju, Nju Delhi, radila kao predavač iz istorije umetnosti (Vizantijska umetnost, Srednjovekovna umetnost, Umetnost renesanse, Ruska umetnost) u okviru programa Zavoda za međunarodnu naučnu razmenu u Beogradu i Univerziteta u Delhiju. Bila je član uredništva naučnog časopisa Indian Journal for Slavonic and Finno-Ugrian Studies koji je izdavao ovaj univerzitet.

Član je Društva za antičke studije Srbije, Srpskog komiteta za Vizantologiju, Art Association of Australia and New Zealand (AAANZ), ULUPUDSa (gde je od 2016. predsednik Sekcije za kritiku, istoriju i teoriju umetnosti), International Council of Museums (ICOM) i Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA). Bila je predesdnik i član žirija za više umetničkih nagrada.

Dobitnik je nagrade "Nikola Milošević" za monografiju Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat, o skulpturi objavljenu 2017. godine i nagrade UPUPUDSa za monografiju Plinije Stariji. O umetnosti za najbolju knjigu iz oblasti istorije umetnosti 2011/2012. Takođe je dobitnik tri godišnje nagrade ULUPUDSa za izuzetne aktivnosti (2009, 2012, 2013).


Kontakt: zoja.bojic@ikum.org.rs

Bibliografija (pdf 532K)