dr Aleksandar Pejčić

viši naučni saradnik


Rođen u Beogradu 1976. godine. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je na grupi za Srpsku književnost i jezik (2004). Magistrirao 2008. godine sa temom „Teatralizacija vlasti u komedijama Branislava Nušića”. Doktorirao 2012. godine sa temom „Zaplet u komediji srpskog realizma (između Jovana Sterije Popovića i Branislava Nušića)”.

Radio u prosveti. Od aprila 2018. godine zaposlen u Institutu za književnost i umetnost. Kao naučni saradnik angažovan na naučnom projektu „Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru”.

Član uredništva časopisa „1804” Zadužbine „Prvi srpski ustanak” i urednik u izdavačkoj kući Neopress publishing. Saradnik na izradi „Enciklopedije Narodnog pozorišta."

Oblasti istraživanja: srpska književnost (19. i početak i 20. veka), zaboravljeni pisci nove srpske književnosti, urbana i patrijarhalna kultura u drami i pripovednoj prozi 19. i 20. veka, teorija drame, komedija i komično, naratologija, južnoslovenska književnost.

Objavio dve monografije, tri kritička izdanja, učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova.


Kontakt: sasa.pejcic@yahoo.com

Bibliografija (pdf 317K)