Miloš Živković

istraživač saradnik


Rođen u Beogradu 1989. godine. Diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine sa temom „Putovanje Aleksandra Velikog u Aleksandridi“, a 2016. godine odbranio master rad „Nastanak Srpske Aleksandride – hristijanizacija (vizantinizacija) antičkog Romana o Aleksandru“. Dobio je prvu Brankovu nagradu Matice srpske za rad „Svet Fiziologa“ školske 2009/10. godine, nagradu Vladan Nedić za najbolji seminarski rad iz narodne književnosti školske 2008/09. godine i drugu nagradu na konkursu za esej o Disu čačanske biblioteke (52. Disovo proleće). Od januara 2017. godina zaposlen na Institutu za književnost i umetnost kao istraživač-pripravnik na projektu „Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru“. Upisao je doktorske studije iz srpske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori engleski jezik. Piše prozu.


Kontakt: miloscc.mz@gmail.com

Bibliografija (pdf 266KB)