dr Iva Tešić

naučni saradnik


Rođena u Beogradu 1986. godine. Osnovnu školu i Filološku gimnaziju pohađala u Beogradu. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila osnovne/master studije na smeru Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, gde je odbranila diplomski rad pod naslovom „Rat i egzistencija u Velikom meštru sviju hulja Miroslava Krleže i Dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog“. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija (modul književnost) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je kao istraživač pripravnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, na projektu Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru.


Kontakt: megalofroneo@gmail.com